logoСилабуси навчальних дисциплін

ОПП Журналістика та кросмедійність, спец. 061 Журналістика

ОПП Видавнича справа та медіаредагування, спец. 061 Журналістика