logoВчена рада

Вчену раду філологічного факультету утворено на виконання приписів ч. 7 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004) і п. 6.22. Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (прот. № 1 від 25 квітня 2016 року).

Вчена рада філологічного факультету є колегіальним органом факультету.