logoВчена рада

Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету

До компетенції вченої ради факультету належать:
– ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
– обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана;
– визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;
– вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
– ухвалення звіту факультету;
– звіти завідувачів кафедр, керівників інших підрозділів та інших осіб згідно з Положенням про факультет, інший структурний підрозділ;

Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідуючі кафедрами, голова профбюро факультету, голова студентського профбюро факультету, голова студентської парламентської групи факультету, а також виборні пред- ставники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, доцентів, докторів, кандидатів наук, виборні представника, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають складати науково-педагогічні працівники факультету.

Виборні представники обираються зборами трудового колективу факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

Засідання вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому були присутні 2/3 від загальної кількості членів вченої ради.

Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх. Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями декана факультету.

Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою Університету.

 

Склад Ученої ради
філологічного факультету

 1. Бунчук Б.І., декан філологічного факультету
 2. Попович О.О., заступник декана з навчально-методичної роботи
 3. Шабат-Савка С.Т., заступник декана з навчально-виховної роботи
 4. Редьква Я.П., заступник декана з питань науки та комп’ютеризації
 5. Бабич Н.Д., професор
 6. Загайська Г.М., доцент
 7. Гуцуляк І.Г., голова метод комісії
 8. Кульбабська О.В., професор
 9. Ткач Л.О., професор
 10. Скаб М.С., професор
 11. Скаб М.В., професор
 12. Антофійчук В.І., професор
 13. Мельничук Б.І., професор
 14. Василик Л.Є., доцент
 15. Гринівський Т.С., доцент
 16. Червінська О.В., професор
 17. Рихло П.В., професор
 18. Руснак Н.О., професор
 19. Ковалець Л.М., професор
 20. Бостан Л.О., доцент
 21. Нямцу А.Є., професор
 22. Дащенко О.І., доцент

 

Студенти у складі Вченої ради:

 1. Лешко Лідя (209 гр.)
 2. Грицків М. (404 гр.)
 3. Федоряк М. (405 гр.)

 

Декан філологічного факультету                                                                              проф. Бунчук Б.І.

 

Антофійчук Володимир Іванович

icon256icon256icon256icon256icon256


 • Доктор філологічних наук (2002).
 • Професор кафедри української літератури (2004), завідувач кафедри української літератури (з 2004 р.).

(більше…)

Скаб Мар’ян Степанович

icon256icon256icon256icon256icon256icon256


Професор кафедри історії та культури української мови

Доктор філологічних наук (більше…)

Гринівський Тарас Степанович

icon256icon256icon256icon256icon256


доцент кафедри журналістики (з 2009 р.), кандидат наук із соціальних комунікацій (з 2008 р.).

Наукові зацікавлення: історія української журналістики та видавничої справи, теорія та практика видавничої справи, (більше…)

Василик Любов Євгенівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Доктор наук із соціальних комунікацій (2011)

Член Національної спілки журналістів України (більше…)

Скаб Марія Василівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Професор кафедри історії та культури української мови

Доктор філологічних наук (більше…)

Бабич Надія Денисівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Професор кафедри історії та культури української мови

Кандидат філологічних наук (більше…)

Редьква Ярослав Петрович

icon256icon256icon256icon256icon256


Заступник декана філологічного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Директор “Центру славістичних студій”. (більше…)

Гуцуляк Ірина Георгіївна

icon256icon256icon256icon256icon256


Доцент кафедри історії та культури української мови

кандидат філологічних наук (більше…)

Нямцу Анатолій Євгенович

icon256icon256icon256icon256icon256


Професор (1999), завідувач кафедри слов’янської філології та порівняльного літературознавства (2001). Доктор філологічних наук (1997). (більше…)

Дащенко Ольга Іванівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Доцент кафедри слов’янської філології та порівняльного літературознавства (1990).

Кандидат філологічних наук (1991). (більше…)

Лешко Лідія

голова профбюро філологічного факультету (209 група)

Грицків Марія

голова парламентської групи філологічного факультету (404 група)

Федоряк Мірела Дмитрівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Старший лаборант кафедри румунської та класичної філології Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Загайська Галина Михайлівна

icon256icon256icon256icon256icon256


кандидат філологічних наук, доцент кафедри румунської та класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Закінчила факультет іноземних мов Львівського університету імені Івана Франка за спеціальністю «Класична філологія». (більше…)

Бостан Лора Олександрівна

icon256icon256icon256icon256icon256icon256


кандидат філологічних наук, доцент кафедри румунської та класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Закінчила 1973 року філологічний факультет Чернівецького університету (спеціальність „Румунська мова та література”). (більше…)

Червінська Ольга В’ячеславівна

icon256icon256icon256icon256icon256


інформація про викладача

Рихло Петро Васильович

icon256icon256icon256icon256icon256

Бунчук Борис Іванович

Декан. Професор кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Tel: +380372584861
Email: clg-phil@chnu.edu.ua

Попович Олександр Орестович

Заступник декана з навчально-методичної роботи, Доцент кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Tel: +380372584846
Email: clg-phil@chnu.edu.ua

Шабат-Савка Світлана Тарасівна

Заступник декана з навчально-виховної роботи, д. філол. н., проф. кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Тел. : +380372584846

Email: clg-phil@chnu.edu.ua