logoКомпоненти ОПП

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП
Цикл загальної підготовки

ЗПО 1. Актуальні питання історії та культури України.
ЗПО 2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
ЗПО 3. Філософія.
ЗПО 4. ІТ та онлайн-сервіси у професійній діяльності вчителя.
ЗПО 5. Здоров’язбережувальні технології та домедична допомога.

Цикл професійної підготовки

ППО 1. Вступ до мовознавства.
ППО 2. Вступ до літературознавства.
ППО 3. Сучасна українська мова (фонетика).
ППО 4. Усна народна творчість.
ППО 5. Український правопис.
ППО 6. Українська мова (за професійним спрямуванням).
ППО 7. Вступ до спеціальності (Середня освіта).
ППО 8. Зарубіжна література.
ППО 9. Сучасна українська мова (лексикологія, фразеологія і лексикографія та проблеми їх викладання в ЗЗСО).
ППО 10. Старослов’янська мова.
ППО 11. Історія української літератури (давня).
ППО 12. Психологія: загальна, вікова, педагогічна.
ППО 13. Сучасна українська мова (морфеміка і словотвір).
ППО 14. Історія української літератури (перша пол. ХІХ ст.).
ППО 15. Діалектологія української мови.
ППО 16. Сучасна українська мова (морфологія, ч.І).
ППО 17. Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах.
ППО 18. Історія української літератури (друга пол. ХІХ ст.).
ППО 19. Педагогіка з основами педмайстерності.
ППО 20. Історична граматика української мови.
ППО 21. Сучасна українська мова (морфологія, ч.ІІ).
ППО 22. Історія української літератури (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.).
ППО 23. Основи наукових досліджень (для здобувачів освіти мовної груп).
ППО 23. Основи наукових досліджень (для здобувачів освіти літературної групи).
ППО 24. Методика викладання української мови.
ППО 25. Методика викладання української літератури.
ППО 26. Риторика.
ППО 27. Сучасна українська мова (синтаксис словосполучення і речення).
ППО 28. Історія української літератури (перша половина ХХ ст.).
ППО 29. Сучасна українська мова (синтаксис простого речення).
ППО 30. Історія української літературної мови.
ППО 31. Історія української літератури (друга половина ХХ ст.).
ППО 32. Сучасна українська мова (вивчення синтаксису складного речення в ЗЗСО).
ППО 33. Стилістика та культура мовлення вчителя ЗЗСО.
ППО 34. Сучасний літературний процес в Україні.
К 4. Курсова робота.
НП 1. Навчальна практика “Усна народна творчість”.
НП 2. Навчальна практика “Українська діалектна мова”.
ОПП. Ознайомлювальна педагогічна практика.
НПП. Навчальна педагогічна практика “Нова українська школа”.
ВПП. Виробнича педагогічна практика “Нова українська школа”.
ПП 1. Педагогічна практика (ч. І).
ПП 2. Педагогічна практика (ч. ІІ).
КІ. Кваліфікаційний іспит.