logoРада стейкхолдерів освітніх програм спеціальності 014 “Середня освіта (Українська мова і література)”

30 серпня 2021 року на філологічному факультеті було створено раду стейкхолдерів бакалаврської та магістерської освітньо-професійних програм спеціальності 014 “Середня освіта (Українська мова і література)”, до якої увійшли провідні фахівці галузі. Рада збирається, зазвичай, щосеместру. Поступово її склад розширювався і станом на 1 лютого 2024 року до неї входять:

 • Мирослава Вовк – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
 • Наталія Філіпчук – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
 • Євгенія Квітень – методист науково-методичного центру предметів мовно-літературної та історичної галузей та міжнародної інтеграції Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області;
 • Олександра Бабійдиректор Чернівецького ліцею № 22 імені А. Кохановського, вчитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель-методист;
 • Алла Ткач консультант з питань мовно-літературної освіти УК «Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чернівецької міської ради;
 • Ольга Лаба – заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач української мови та літератури Чернівецького ліцею №9;
 • Ірина Тарангул – кандидат філологічних наук, викладач української мови та літератури, заступник директора з навчальної роботи Комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернату І‒ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» Чернівецької міської ради;
 • Ганна Валігура – кандидат філологічних наук, доцент, голова методичного об’єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури Комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернату І‒ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» Чернівецької міської ради;
 • Юлія Прокопчук – кандидат філологічних наук, викладач української мови та літератури Чернівецького ліцею №20;
 • Тамара Марченко – вчитель-методист, вчитель української мови та літератури Чернівецького ліцею №5 “Оріана”;
 • Христина Фештрига – головний спеціаліст відділу інституційного аудиту в управлінні Державної служби якості освіти у Чернівецькій області;
 • Оксана Щербань – учитель-методист Кам’янського ліцею Кам’янської громади Чернівецької області.

Протоколи та додатки

Витяг із протоколу вченої ради філологічного факультету про створення ради стейкхолдерів
Протокол №1 від 22.09.2021 р.
Протокол №2 від 4.02.2022 р.(Додаток до протоколу – Таблиця змін в ОПП).
Протокол №3 від 18.10.2022 р.
Протокол №4 від 23.05.2023 р. (Додатки до протоколу – Таблиця змін і ОПП (пропозиції); Таблиця змін в ОПП (затверджена).