logoКаталог вибіркових дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації студентами права на вибір навчальних дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін

для здобувачів вищої освіти ОПП “Українська мова та література” спеціальності 014 “Середня освіта (Українська мова та література)” на 2024-2025 навчальний рік

1 КУРС

1 семестр 2 семестр
1. Латинська мова.
2. Основи давньогрецької мови та психолого-педагогічна термінологія.  
*Здобувач освіти повинен вибрати один із ОК


Фізичне виховання (за видами спорту: футбол; волейбол; баскетбол; фітнес; атлетична гімнастика).  
*Здобувач освіти повинен вибрати один із ОК

2 КУРС

3 семестр 4 семестр
1. Вступ до слов’янської філології.
2. Антична міфологія та її рецепція в літературі та мистецтві.
3. Релігієзнавство.  
*Здобувач освіти повинен вибрати один із ОК
1. Література Буковини ІІ пол. ХІХ ст.
2. Слов’янське лінгвокраїнознавство.
3. Основи українського термінознавства: теорія, методика, функціонування.
4. Компаративний аналіз художніх текстів.
5. Практикум з української мови.
*Здобувач освіти повинен вибрати два ОК з переліку

3 КУРС

5 семестр 6 семестр
1. Друга слов’янська мова (польська)
2. Друга слов’янська мова (чеська)  
*Здобувач освіти повинен вибрати один із ОК
1. Питання літературознавства в ЗЗСО.
2. Українознавство і фольклор в ЗЗСО.
3. Спецкурс із проблем викладання української літератури в ЗЗСО.
4. Спецкурс із проблем викладання української мови в ЗЗСО.
*Здобувач освіти повинен вибрати один із ОК
1. Комп’ютерна лінгвістика.
2. Література Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст.
3. Блог учителя: сторітелінг і веброзробка на Вордпрес.
4. Основи лінгвокультурології.
*Здобувач освіти повинен вибрати один ОК з переліку

4 КУРС

7 семестр 8 семестр
1. Кіноінтерпретації літературних творів.
2. Методика формування граматичної компетентності учнів у ЗЗСО.
3. Етнолігвістика.
4. Професійна іноземна мова.
5. Вивчення життя і творчості Тараса Шевченка в ЗЗСО.
6. Аналіз поетичного тексту в ЗЗСО.
7. Цікаве мовознавство.
8. Сучасні інтерпретації Шекспіра.
9. Методика і практика викладання літератури для дітей в ЗЗСО.
10. Формування комунікативної особистості учня засобами зв’язного мовлення.
*Здобувач освіти повинен вибрати чотири ОК з переліку.
1. Лінгвістичний аналіз тексту.
2. Складні випадки пунктуації.
3. Галицькі та буковинські топоси у світовій літературі ХХ ст.
4. Українська мова як друга. Компетентнісний підхід.
5. Біблія в ЗЗСО.
6. Професійна іноземна мова.
*Здобувач освіти повинен вибрати три ОК з переліку.

Зразок заяви студента