logoНаш факультет

Філологічний факультет постав як окремий підрозділ у 1940 році, тобто після реорганізації колишнього румунського університету в український вищий навчальний заклад. До того часу вивчення філологічних наук було зосереджене на філософському факультеті. У 1940 р. на філологічному факультеті вперше в Чернівецькому університеті (поряд з іншими) відкрито окреме відділення української мови і літератури й розпочато підготовку спеціалістів-філологів. На цей же час припадає створення кафедри української мови і літератури, яка – одночасно з навчальною роботою – поставила перед собою завдання розробки наукових проблем, пов’язаних з історією літератури та фольклором та літературною мовою і діалектами. З часом на її базі виникли кафедри історії української літератури та української мови, які стали підґрунтям для майбутніх кафедр сучасної української мови та історії і культури української мови. Крім згаданих, на факультеті в різний час були створені та реорганізовані кафедри російської мови, російської літератури, латинської мови, румунської і класичної філології, загального мовознавства та історії і теорії світової літератури. Після вимушеної трирічної перерви, зумовленої подіями Другої світової війни, у 1944 році філологічний факультет відновив діяльність, маючи у своєму складі відділ слов’янської філології зі спеціальностями “Українська мова і література” та “Російська мова і література”, а також відділ романо-германської філології. Відділ романо-германської філології 1954 року виділився в окремий факультет.

На факультеті працювали такі відомі вчені, як-от: Р.Волков, О.Фатов, О.Гуля, В.Лесин, О.Пулинець, А.Волков, Г.Сорбале, І.Слинько, Ю.Карпенко та ін. Випускники факультету в різний час захистили понад 20 докторських і понад 80 кандидатських дисертацій, близько 60 стали членами Національної Спілки письменників України. Серед колишніх студентів філологічного факультету були й лауреати Національної премії ім. Тараса Шевченка: Ліна Костенко, Володимир Яворівський, Тарас Мельничук, Федір Погребенник, Марія Матіос.