logoАспірантура та докторантура

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА НА ФІЛОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

Наявність висококваліфікованих науково-педагогічних та наукових кадрів, сучасна науково-дослідна та матеріальна база – це ті чинники, які стали визначальними при створенні аспірантури та докторантури як основних форм подальшої підготовки фахівців філологів високого рівня.

Навчання в аспірантурі на філологічному факультеті проводиться з відривом (очна, стаціонар) і без відриву від виробництва (заочна).

Під час навчання аспіранти опановують методи наукового дослідження, складають кандидатські іспити та проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямком дисертаційної роботи. В ЧНУ аспірантські кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови (на вибір), спеціальності (в залежності від спеціальності, за якою готується дисертація).

Зараховані в аспірантуру з відривом від виробництва за державним замовленням одержують державну стипендію (аспіранти, зараховані за контрактом не мають права на отримання державної стипендії). Після закінчення терміну навчання аспіранти мають закінчити роботу над кандидатською дисертацією й подати її до захисту.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, і які можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові та прикладні наукові дослідження.

Результатом трирічної діяльності докторанта стає наукова робота на здобуття ступеня доктора наук, та після привселюдного захисту роботи, затвердження її ВАК України, а також присвоєння наукового ступеня.

Вступити до докторантури може громадянин України, який має ступінь кандидата наук, не раніше ніж через 5 років після захисту відповідної дисертації.

NB! Детальну інформацію щодо вступу до аспірантури та докторантури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича можна знайти на сайті університету за посиланням: http://science.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04%20aspirant

Перелік наукових спеціальностей, за якими відкрито аспірантуру та докторантуру на філологічному факультеті

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Аспірантура:

10.02.01 – Українська мова

10.01.01 – Українська література

10.01.04 – Література зарубіжних країн

10.01.06 – Теорія літератури

27.00.04 – Теорія та історія журналістики

Докторантура:

10.02.01 – Українська мова

10.01.01 – Українська література

10.01.04 – Література зарубіжних країн

10.01.06 – Теорія літератури