logoПро факультет

На денному та заочному відділеннях навчається понад 1000 студентів.

Студенти факультету забезпечуються місцями для проживання в гуртожитку.

Станом на 2018 рік на філологічному факультеті працює 18 професорів, близько шістдесяти доцентів та більше двох десятків асистентів.

Декан факультету – доктор філологічних наук, професор Бунчук Борис Іванович.

Заступники:

  • кандидат філологічних наук, доцент Попович Олександр Орестович;
  • кандидат філологічних наук, доцент Редьква Ярослав Петрович;

доктор філологічних наук, доцент Шабат-Савка Світлана Тарасівна.

Навчальний процес забезпечують 6 кафедр:

  1. Сучасної української мови (завідувач – доктор філологічних наук, професор Кульбабська Олена Валентинівна);
  2. Історії та культури української мови (завідувач – доктор філологічних наук, професор Скаб Мар’ян Стефанович);
  3. Журналістики (завідувач – доктор наук із соціальної комунікації, професор Василик Любов Євгенівна);
  4. Української літератури (завідувач – доктор філологічних наук, професор Антофійчук Володимир Іванович);
  5. Зарубіжної літератури, теорії літератури та слов’янської філології (завідувач – доктор філологічних наук, професор Червінська Ольга В’ячеславівна);
  6. Румунської та класичної філології (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Загайська Галина Михайлівна).

Філологічний факультет на двох формах навчання готує фахівців із таких напрямків:

Денна та заочна форми навчання:

Видавнича справа та редагування (тільки денна форма навчання);

Журналістика;

Філологія (українська мова та література);

Філологія (українська мова та література для шкіл з румунською мовою навчання);

Філологія (румунська мова та література);

Філологія (російська мова та література);

Філологія (зарубіжна література та теорія літератури);

Філологія (переклад російсько-український).

Випускники спеціальностей Філологія (українська мова та література), Філологія (українська мова та література для шкіл з румунською мовою навчання), Філологія (румунська мова та література), Філологія (російська мова та література) здобувають кваліфікацію філолога, викладача відповідної мови і літератури за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “маґістр”. Вони можуть бути працевлаштовані не лише в загальноосвітніх школах, гімназіях, коледжах, вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, а й скрізь, де потрібна вища гуманітарна освіта.

Випускники спеціальності Філологія (зарубіжна література та теорія літератури) здобувають кваліфікацію філолога, викладача зарубіжної літератури, мають право викладати історію української і зарубіжної культури. Підготовка ведеться за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”.

На спеціальності Журналістика випускники здобувають кваліфікацію журналіста за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” та “маґістр” і можуть реалізувати свої знання в засобах масової інформації, а саме: в редакціях друкованих ЗМІ, на радіо, телебаченні, в центрах зв’язків з громадськістю тощо.

Фах перекладача з російської мови на українську і навпаки можна здобути, навчаючись на спеціальності Філологія (переклад російсько-український) за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст”, “маґістр”. Досконале оволодіння українською та російською мовами допоможе випускникам цієї спеціальності працевлаштуватися в державних навчальних установах, комерційних структурах, в туристичних агентствах, закладах культури, видавництвах, засобах масової інформації.

Випускники спеціальності Видавнича справа та редагування отримують фах редактора та можуть бути працевлаштовані редакторами у видавництвах і засобах масової інформації.

Навчання на денній формі здійснюється за рахунок державного фінансування та на контрактних умовах. Навчання на заочній формі – платне.

При кожній кафедрі діють студентські наукові гуртки. Творчо обдаровані студенти мають можливість вдосконалювати свої здібності на засіданнях літературної Студії імені Степана Будного; на заняттях гуртків художньої самодіяльності; стажуватися й продовжувати навчання (з можливістю отримати подвійний диплом) у провідних закордонних університетах Польщі (Варшавському, Яґеллонському, Лодзькому, Поморській академії в Слупську та ін.), Чехії (Карловому університеті); вивчати слов’янські мови в Центрі славістичних студій; відвідувати Клуб слов’янського кіно.

Студенти факультету беруть активну участь у міжнародних освітніх програмах Європейського Союзу:

Erasmus Emerge,

Ianus,

Ianus II,

Euroeast,

Tempus,

Erasmus +.