logoПропозиції щодо вдосконалення ОПП

Ми постійно працюємо над удосконаленням освітньо-професійної програми “Українська мова та література” (спец. 014 “Середня освіта (Українська мова і література)”) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Закликаємо здобувачів освіти, роботодавців та їх представників, педагогів-практиків, представників академічної спільноти та інших зацікавлених осіб подавати зауваження, побажання та пропозиції щодо вдосконалення ОПП.

Ви можете надсилати пропозиції на електронну адресу гаранта ОПП Валентина Мальцева – v.maltsev@chnu.edu.ua (в полі “тема” просимо зазначити великими літерами: “ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПП”), подавати в друкованому вигляді на кафедру української літератури чи в деканат філологічного факультету, висловлювати усно гарантові, представникам проєктної групи чи працівникам деканату.

Після перегляду ООП у травні-червні 2023 року було внесено такі зміни:
Таблиця змін.

Нині чинну ОПП “Українська мова та література” (спец. 014 “Середня освіта (Українська мова і література)”) другого (бакалаврського) рівня вищої освіти було затверджено Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федькрвича (протокол №6 від 29 червня 2023 року) та введено в дію наказом ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича №262 від 29 червня 2013 року.

Запрошуємо до обговорення проєкту освітньо-професійної програми “Українська мова та література” (спец. 014 “Середня освіта (Українська мова і літера)”) 2024 року:

На сьогодні ми отримали такі пропозиції:

Більш детально про історію розробки та функціонування ОПП.