logoСилабуси обов’язкових навчальних дисциплін

Авторське право

Актуальні питання історії та культури України

Веб-дизайн та html

Видавничі стандарти

Вступ до спеціальності

Газетно-журнальне виробництво

Журналістикознавство

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)

Інфографіка

Історія української культури

Кваліфікаційна робота

Концепція газетно-журнального видання

Курсова робота

Літературне редагування

Масова комунікація та інформація

Медіаетика

Медіаменеджмент та медіамаркетинг

Медіаправо

Мультимедійні засоби створення та верифікації контенту

Наскрізна програма практики

Науково-дослідна робота студентів

Основи видавничо-поліграфічної справи

Основи наукових досліджень

Основи редагування

Практична стилістика

Професійна українська мова

Реклама і зв’язки з громадськістю

Соціологія масової комунікації

Українська мова за професійним спілкуванням

Філософія

Фотожурналістика

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін

Брошури та ілюстрації

Видавнича справа за кордоном

Видавничі стартапи

Видання для дітей

Графічний дизайн

Громадське здоров’я та медицина порятунку

Демократія: від теорії до практики

Довідково-енциклопедичні та рекламні видання

Електронні видання

Зовнішні комунікації

Іміджологія

Інтерактивна книга

Історія видавничої справи

Історія преси Буковини

Книжкові видання

Комп’ютерна графіка

Коректура

Культура спілкування журналіста

Літературна творчість

Літературно-художні видання

Медіакритика

Медіаосвіта та медіаграмотність

Медіапсихологія

Мистецькі видання

Мультимедіапродукція

Навчальні, наукові, науково-популярні видання

Новітні медіа

Організація роботи віртуальної редакції

Основи анімації

Основи бібліографії

Основи брендингу

Основи запису та редагування аудіо

Основи запису та редагування відео

Офіційні та нормативні видання

Переклади і перевидання

Практикум з 3-D графіки

Промоція у видавничій справі

Професійна іноземна мова (англійська)

Професійна іноземна мова (польська)

Реклама і SMM

Релігієзнавство

Робота з онлайн-платформами

Сучасна публіцистика

Фізичне виховання

Художньо-технічне редагування

Шрифтознавство