logo18
Січ
2018

Студентська наукова конференція

17-19 квітня 2018 року відбудеться чергова студентська наукова конференція!

До 10 березня 2018 року просимо подати у науково-організаційний відділ (5 корпус, кімн. 102, тел. 720):

а) рішення ради факультету/інституту про рекомендацію робіт до друку;
б) роздруковані тези студентів, перевірені науковим керівником.

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей:
1. Всі тези факультету/інституту повинні бути зібрані в один файл у форматі Word, в алфавітному порядку (за прізвищами), а не окремим файлом на кожного студента. Текст статті має бути викладений українською мовою, обсягом 2 повні сторінки (НЕ БІЛЬШЕ) А5 (148*210 мм 2 ) (ні в якому разі не А4 формат у дві колонки!!!!!) з усіма полями, рівними 2.0 см.
Щільність тексту: 36-40 рядків на сторінку (1 інтервал на комп'ютері).
Розмір шрифту: 11 пт, підписи до рисунків, таблиці, список літератури – 10 пт.
Шрифт: Times New Roman.
Абзац: відступ 5 мм (користуватись переносом).
Розмір друкованого тексту: ~110х160 мм.
Автор вказується в правому верхньому куті 1-ої сторінки жирним шрифтом, розміром 12 пунктів (повністю ім’я, а потім прізвище). Нижче – посада (асист., доц., проф., асп.), прізвище та ініціали наукового керівника.
Назва статті – посередині сторінки жирним шрифтом, розміром 12 пунктів.
Список літератури (при необхідності) подається наприкінці статті розміром 10 пунктів. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури. Примітки внизу сторінки не допускаються. Зважаючи на те, що конференція студентська, співавторами статей можуть бути тільки студенти.
Студент може бути автором лише однієї доповіді!
2. ЗМІСТ (для списку тез від факультету/інституту):
Також подається одним файлом у форматі Word у алфавітному авторському
порядку з усього факультету.
3. ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Подається окремим файлом у тому ж форматі.
4. Зразок тез додається.

Залишити коментар

*

captcha *