logo07
Бер
2017

Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego. Konferencja

INSTYTUT NEOFILOLOGII
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ma zaszczyt zaprosić

do udziału w XVIII Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej

LITERATURY, JĘZYKI I KULTURY WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE 
WOBEC SWEGO CZASU HISTORYCZNEGO

która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2017 roku.

Tematyka Konferencji:
Sekcja I – Kontekst historyczny i kulturowy w literaturach słowiańskich
Sekcja II – Języki wschodniosłowiańskie: aktualne problemy współczesnej lingwistyki
W ramach sekcji drugiej proponujemy także wyodrębnienie podsekcji onomastycznej.

Językami roboczymi Konferencji są: polski, rosyjski, białoruski, ukraiński.
Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 min. – obrady plenarne i 15 min. – wystąpienia w sekcjach.

Zgłoszenia (na załączonym druku) prosimy przesyłać do dnia 18 marca 2017 r. na adres:
Instytut Neofilologii
Uniwersytet Zielonogórski
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
tel. (0-68) 328-31-50
lub pocztą elektroniczną: jezyki_i_kultury_uz@wp.pl

Zapytania dotyczące Konferencji prosimy kierować na adres email: olaup@wp.pl (dr Aleksandra Urban-Podolan).

Koszt przejazdu, wyżywienia i noclegów ponoszą uczestnicy Konferencji lub ich uczelnie macierzyste. Uczestnicy sami rezerwują miejsca noclegowe (wykaz hoteli w Zielonej Górze zostanie przesłany uczestnikom po nadesłaniu zgłoszenia udziału w Konferencji).

Opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł należy wpłacić na konto (numer konta oraz termin zostaną podane w kolejnym piśmie informacyjnym).

Przewidujemy publikację prac uczestników Konferencji (po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzenta). W związku z tym prosimy o przygotowanie tekstów w formie artykułów o objętości do 10 stron maszynopisu, z przypisami i streszczeniem w języku angielskim.

Dalsze szczegóły organizacyjne oraz instrukcję wydawniczą przekażemy w terminie późniejszym, po otrzymaniu deklaracji uczestnictwa.

Zapraszamy do udziału w Konferencji.
Łączymy wyrazy szacunku i pozdrowienia

 

Komitet Organizacyjny

dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
dr Nel Bielniak
dr Agnieszka Łazar
dr Aleksandra Urban-Podolan

 

Залишити коментар

*

captcha *