logo15
Сер
2023

НАРАДА ПРО РОЗВИТОК PHD-ПРОГРАМ З ФІЛОСОФІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

Кроки із подальшого вдосконалення роботи освітньо-наукових програм з підготовки докторів філософії зі спеціальностей «Релігієзнавство» і «Філософія» були 14 серпня 2023 р. предметом уважного обговорення на робочій нараді представників викладацького колективу кафедри філософії та культурології філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Відбувся плідний обмін думками щодо оновлення бази пропонованих абітурієнтам до аспірантури тематичних напрямків для PhD-досліджень. Обмірковано контекст зв’язку потенційних тем із дослідницькими інтересами науковців кафедри, які працюватимуть як наукові керівники, а також (у перспективі) як рецензенти дисертаційних робіт.

Визначено такі орієнтовні загальні напрями, у межах яких майбутні дисертанти, співпрацюючи з науковими керівниками та консультантами, формулюватимуть й обґрунтовуватимуть конкретні теми своїх досліджень: 1) філософсько-методологічні проблеми гуманітарного дискурсу; 2) евристичний потенціал комунікативної філософії і філософії діалогу; 3) світоглядно-ціннісні аспекти самовизначення особистості; 4) ідентичнісні трансформації в національно-культурному бутті України; 5) динаміка постмодерних змін культури та соціуму; 6) релігія, освіта, наука, мистецтво в постсекулярному дискурсі; 7) парадигмальні та прикладні аспекти сучасної етики.

Також істотну увагу приділено проєктуванню подальших заходів із підготовки до акредитації філософської освітньо-наукової програми.

У нараді взяли участь доктори і кандидати філософських наук – завідувачка кафедри, доцентка Ольга Рупташ, гаранти, відповідно, філософської і релігієзнавчої докторських програм доценти Олександр Бродецький і Микола Шкрібляк, доцентки Ірина Починок (голова методичної комісії), Ірина Горохолінська, Тетяна Радзиняк.

Залишити коментар

*

captcha *