logo29
Лис
2020

Шкрібляк Микола Васильович

Доцент кафедри філософії та культурології
Доктор філософських наук

Тематика наукових досліджень:

Історія Христової Церкви, віровчення католицизму та протестантизму, теоретико-методологічні аспекти богословського релігієзнавства, біблійного богослов’я та ісламознавства.

Додаткова інформація:

Народився на Прикарпатті в селі Яворові Косівського району Івано-франківської області в сім’ї Василя та Парасковії Шкрібляків.
У 1991 р. закінчив Яворівську ЗОШ І – ІІІ ступенів. Влітку цього ж року став лауреатом Всеукраїнського молодіжного фестивалю народних майстрів-умільців художніх промислів, ремесел і декоративно-ужиткового мистецтва (м. Дніпропетровськ).
Отримавши диплом лауреата фестивалю, був зарахований на роботу керівника гуртків Центру дитячої творчості, що діяв при місцевій школі.
1997 р. вступив на навчання на Філософсько-теологічний факультет Чернівецького державного (з 2002 – національного) університету імені Юрія Федьковича, де навчався до 2003 р. за двома спеціальностями: теологія та релігієзнавство. Очолював Студраду та Студпарламент (факультетський і міський молодіжний парламент). Засновник і шефредактор газети «Я – Студент», входив до складу Молодіжного товариства Просвіти імені Тараса Шевченка та Молодіжної асоціації релігієзнавців України, а також в Українській асоціації релігієзнавців.
Трудовий шлях розпочав з посади старшого лаборанта кафедри релігієзнавства та теології (з 2003 по 2004 рр.) і продовжував займатися громадсько-культурною та суспільно-політичною діяльністю. Належав до різних громадських організацій і політичних партій – «Українського народного руху» та «Нашої України». Разом із студентами буковинських вишів, серед яких, звичайно було найбільше студентів із ЧНУ, брав активну участь у Помаранчевій революції (2004 р.) та Революції Гідності (листопада-лютого 2013 – 2014 рр.).
З 2004 по 2007 рр. – навчався у стаціонарній аспірантурі за спеціальністю 09. 00. 11 – релігієзнавство. Дисертацію «Роль Львівської та Перемиської єпархій в унійних процесах кінця ХVІ – початку ХVІІІ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук захистив у спеціалізованій Вченій раді Національного університету «Острозька академія» 25 квітня 2007 р. (диплом кандидата історичних наук ДК № 043903 від 13 грудня 2007 р.).
У жовтні 2008 р. – обраний на посаду доцента кафедри релігієзнавства та теології на конкурсній основі, а 2010 р. – присуджено вчене звання доцента цієї ж кафедри.
З 1 грудня 2010 р. – 30 листопада 2013 р. – робота над докторською дисертацією «Церковно-юрисдикційні трансформації та формування модерної ідентичності київського християнства у контексті політико-ідеологічних стратегій етнодержавного самовизначення Руси-України в XVI – XVII століттях» (захист відбувся 4 вересня 2015 р. у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова і отримав диплом доктора філософських наук за спеціальністю «релігієзнавство» (ДД № 005081 від 15 грудня 2015 р.).
Автор 3-х одноосібних і 6-ти колективних монографій, 5 навчальних посібників та 1 підручника, понад 150 наукових публікацій, в тому числі англ. мовою та у виданнях з Index Copernicus та Scopus. Учасником більше 50-ти міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, нетворкінгів, семінарів-тренінгів тощо.
Учасник кількох наукових проектів,  найважливіші серед яких:  «Традиції, мистецтво, виховання – європейські цінності, цінності без кордонів» (2008 рр.) та «Роль етноконфесійних взаємовідносин транскордонних регіонів (Буковина, Галичина): суспільно-практичний вимір» (2015 – 2017 рр.). У рамках реалізації останнього провів міжнародну науково-практичну конференцію «Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності» (13 – 14 жовтня 2016 р., м. Чернівці) та круглий стіл «Церковно-конфесійна палітра Буковини: виклики сучасності». У їх роботі участь взяли не лише науковці з України, а світу (Польща, Румунія, Іспанія, США, Росія та ін.), а й богослови, церковні ієрархи, священнослужителі та очільники багатьох протестантських конфесій, що підтвердило суспільний резонанс і
соціально-практичну значущість цих науково-практичних зібрань.
Двічі: перший раз з 1 квітня 2007 по 1 грудня 2010 рр., а другий у лютому 2011 р. його обирали на посаду заступника декана філософсько-теологічного факультет з навчально-виховної роботи, на якій доцент Шкрібляк М. В. перебуває й сьогодні, попри значну зайнятість адміністративною, науково-педагогічною та виховною роботою на кафедрі.
З лютого 2016 р. – по вересень 2020р. – завідувач кафедрою культурології, релігієзнавства та філософії. З червня 2016 р. – розробник і гарант освітньо-наукової програми з підготовка аспірантів (здобувачів) І-го наукового ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 031 – релігієзнавство.
Провів ліцензування та акредитацію Освітніх програм з богослов’я, акредитацію ОП з культурології.
Здійснює наукове керівництво  магістерськими роботами та дисертаційними дослідженнями здобувачів наукового ступеня доктора філософії. Має одного захищеного кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00. 11 Релігієзнавство.
Входив до багатьох оргкомітетів або був організатором проведення  науково-теоретичних і науково-практичних заходів.
Ініціював щорічні майстер-класи з писанкарства (весною, перед Великоднем) та виставки квіткових композицій (осінь, до Дня Захисника Вітчизни і Св. Покрови).
Виступив офіційним опонентом близько десятка кандидатських і 3-х докторських дисертацій.
Розробив навчально-методичні комплекс та авторські курси лекцій з таких навчальних курсів, як «Священна біблійна історія: Пророчі книги» (у співавторстві), «Богословське релігієзнавство», «Іслам: історія, філософія, культура», «Панорама сучасного релігійного життя», «Біблійна ісагогіка та герменевтика», Візантологія, Релігієзнавство, Історія релігієзнавства в Україні  та ін.
За високі досягнення у науці, впровадження в навчально-освітній процес сучасних інноваційних технологій і методик навчання в умовах кредитно-трансферної системи освіти та навчання, за активну участь у громадсько-культурній діяльності та вагомий внесок у розвиток духовності й утвердження в Україні Єдиної Помісної Церкви нагороджений почесними відзнаками і зокрема: грамотою Чернівецького міського голови (2008 р.), грамотою обласного управління освіти Чернівецької ОДА (2010 р.), орденом Святих і рівноапостольних Кирила та Мефодія (Указ Патріарха Київського і всієї Руси-України № 235 від 24.06. 2009 р.), медаллю «За жертовність і любов до України» (Указ №7907 від 20.11. 2015 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України та ін.

 • I. Навчання

  I. Базова шкільна освіта:

  1.1. Повну середню освіту здобув у Яворівській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів.

  II. Вища університетська освіта

  2.1. У липні 1997 р. вступив на навчання за спеціальністю «теологія» до Чернівецького державного, а з 2000-го року, національного університету імені Юрія Федьковича. Навчався стаціонарно за двома спеціальностями – «теологія» (диплом Київської духовної академії № 85 від 08 липня 2003 р.; Свідоцтво про державне визнання документа про вищу духовну освіту ВДО № 0000437) та «релігієзнавство» (диплом спеціаліста ЧНУ ім. Ю. Федьковича РН № 23430913 від 30 червня 2003 р.).

  III. Науково-освітня діяльність

  3.1. Аспірантура (з 1 жовтня 2004 р. по 25 квітня 2007 р.) – за спеціальністю 09. 00. 11 – релігієзнавство (диплом к. іст. наук за спеціальністю 09. 00. 11 – релігієзнавство ДК № 043903 від 13 грудня 2007 р.).
  3.2. Докторантура (з 1 грудня 2010 р. по 30 листопада 2015 р.) – за спеціальністю 09. 00. 11 – релігієзнавство» (диплом доктора філософських наук ДД № 005081 від 15 грудня 2015 р.).
  IV. Загальні результати науково-педагогічної праці
  Автор 3-х одноосібних і 6-ти колективних монографій, 4 навчальних посібників та 1 підручника, понад 60 наукових публікацій, в тому числі англ. мовою та у закордонних виданнях, що входять до наукометричних даних «Scopus» та Index Copernicus, учасником понад 50-ти міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо (опубліковано більше 40 доповідей і матеріалів).

  Загалом – понад 100 наукових і науково-популярних праць, присвячених історії та віровченню православної і католицької Церков, протестантизму; історіософській об’єктивації церковно-релігійного фактору в національних політичних і державотворчих стратегіях; релігієзнавчій рефлексії міжрелігійного діалогу, екуменічного руху, сучасним формам прозелітизму й релігійного екстремізм, а також актуальним аспектам біблійного богослов’я, християнської антропології та педагогіки і християнської парадигми освіти та виховання.

 • II. Організаційно-управлінська та адміністративна діяльність

  1. Заступник декана філософсько-теологічного факультету з навчально-виховної роботи (перша каденція – з 1 квітня 2007 по 1 грудня 2010 р.; друга – з 1 лютого 2011 р. по лютий 2016 р.).
  2. Завідувач кафедрою культурології, релігієзнавства та теології (з 1 лютого 2016 р. по 30 вересня 2020 р.)
  3. Членство в Науково-методичних комісіях і Галузевих експертних радах:
  а) НМК №3 з гуманітарних наук та богослов’я сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 031 – релігієзнавство (квітень 2019 – жовтень 2019 р.) : file:///C:/Users/User/Downloads/5cd155c610006420382405%20(1).pdf;
  б) ГЕР з галузі знань 04 Богослов’я (з жовтня 2019 р.): https://naqa.gov.ua/wp- content/uploads/2020/01/%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb_12_29.10.19.pdf

 • III. Дияконське свячення та священниче служіння

  1. Дияконська хіротонія – 27 вересня 2017 р. – у свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Посвячення в Свято- Володимирському соборі м. Києва. здійснив Святійший Філарет Патріарх Київський і всієї Руси-України.
  2. Пресвітерська – 8 жовтня 2018 р. – у 18-ту неділя по Зішестю Св. Духа на апостолів. Свячення у храмі Різдва Христа Спасителя м. Чернівців здійснив Святійший Патріарх Філарет.
  3. Призначений настоятелем Ставропігійного храму Покрови Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (Указ Святійшого Філарета Патріарха Київського і всієї Руси України № 11 від 09. 02.
  2018 р).
  4. Нагороджений наперсним хрестом (Посвідчення № 26 від 13. 02. 2019 р., видане Архієпископом Тернопільським і Кременецьким Нестором з благословення Митрополита Київського і всієї України Епіфанія).
  5. Повторно призначений настоятелем храму Покрови Божої Матері при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Указ Архієпископа Чернівецького і Хотинського Германа № 33 від 25. 12. 2019 р).
  6. Возведений у сан протоієрея (Посвідчення № 44 від 15. 04. 2020 р., видане Архієпископом Чернівецьким і Хотинським Германом).
  7. Призначений штатним священником храму Трьох Святителів при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Указ Архієпископа Чернівецького і Хотинського Германа № 80 від 27. 04. 2021 р).

 • IV. Конкретизація результатів науко-педагогічної
  та організаційно-методичної діяльності

  Як завкафедрою, відповідав за ліцензування та акредитацію низку ОПП: акредитація магістерської ОП з культурології (2016 р.); ліцензування й акредитація бакалаврської та магістерської з богослов’я; ліцензування і акредитація ОНП Релігієзнавство для здобуття наукового ступеня доктора філософії PhD за спеціальністю 031 релігієзнавство.
  2. Здійснення наукового керівництва здобувачами наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 031 – релігієзнавство (5 аспірантів).
  3. Участь у реалізації наукових проектів: «Традиції, мистецтво, виховання – європейські цінності, цінності без кордонів» (спільно із Ботошанською духовною семінарією св. Георгія (Румунія) у рамках програми Євросоюзу 2008 р.) та «Роль етноконфесійних взаємовідносин транскордонних регіонів (Буковина, Галичина): суспільно-практичний вимір» (у межах державної програми Міністерства освіти і науки України 2015 – 2017 рр.).
  4. Організував і провів науково-практичну конференцію «Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності» (13 – 14 жовтня 2016 р., м. Чернівці), а також багато круглих столів, конгресів, семінарів тощо за участю провідних науковців, церковних ієрархів, академічних теологів, священнослужителів-практиків, очільників релігійних громад з України, Болгарії, Ізраїлю, Македонії, Сербії, Польщі, Румунії, Іспанії, США та ін.
  5. Здійснено кілька науково-релігієзнавчих експертиз і експертних оцінок, зокрема: проекту 22-1-АР – встановлення паркової скульптури «Благовіщення св. Архангела Гавриїла Пресвятій Марії» (Замовник – Ініціативна група щодо спорудження паркової скульптури «Благовіщення св. Архангела Гавриїла Пресвятій Марії», Звернення з відповідними резолюціями від 29. 05. 2018 р.); «матеріалів на предмет встановлення в них ознак дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі, та ознак образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями» (Замовник – Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, Лист з відповідними резолюціями № 75/5/1724 від 12. 06. 2018 р.); матеріалів державної служби з етнополітики та свободи совісті від 29 листопада 2021 р. щодо релігієзнавчої експертизи статуту організації «Хередес» та ін.
  6. Захист кандидатської дисертації Цихуляка Івана Михайловича (12 березня 2021 р. в Спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Д 76.051.08: file:///C:/Users/User/Downloads/5f199a146f9ca507968016.pdf).
  7. Виступив офіційним опонентом 12-ти дисертаційних робіт:
  8.1. Лучанін Сергій Миколайович. «Церковна реформа в російській імперії та її вплив на релігійне життя в Україні (XVIII – початок XX ст.)
  8.2. Бойко Роман Юрійович. «Особливості протидії українських греко-католиків релігійній політиці радянської влади у 1946 – 1989 рр.» (24 березня 2011 р.).
  8.3. Якуніна Катерина Ігорівна. «Християнські конфесії у Волинській та Рівненській областях у 1944 – 1953 рр.» (12 листопада 2014).
  8.4. Панчук Ірина Іванівна. Інституціональні процеси в релігійно-церковному комплексі Волинського регіону в умовах суспільно-політичних трансформацій (1939 – початок ХХІ ст.) – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук: 09.00.11 – релігієзнавство (2 липня 2018 р.; спецрада Д 26.053.21);
  8.5. Попович Василь Михайлович. «Взаємозв’язок соціального вчення православних церков і богословської освіти в Україні: філософсько-релігієзнавчий аналіз» (20 грудня 2018 р.)
  8.6. Мокієнко Михайло Михайлович. «П’ятидесятництво: особливості богословської та соціальної ідентифікації» (9 жовтня 2018 р).

  8.7. Попович Василь Михайлович. «Взаємозв’язок соціального вчення православних церков і богословської освіти в Україні: філософсько-релігієзнавчий аналіз» (20 грудня 2018 р.).
  8.8. Мелехова Оксана Сергіївна. «Європейські моделі державно-церковних відносин та їх адаптація в Україні» (25 лютого 2019 р.).
  8.9. Веремійчик Сергій Володимирович. «Концептуалізація душі у контексті релігійноантропологічних пошуків представників української філософської думки кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.» (27 квітня 2021 р.): https://www.oa.edu.ua/doc/dis/veremeichyk_avto.pdf
  8.10. Пришляк Микола Богданович. «Соціально-екологічне вчення католицизму: витоки, структурно-функціональна природа та аксіологічний потенціал» (11 травня 2021 р.).

  9. Членство в Спеціалізованих вчених радах

  Спеціалізована вчена рада Д 48.125.01 – Національний університет «Острозька академія» (термін дії: 2018 – 2020; прод. до
  15 травня 2021 р.): file:///C:/Users/User/Downloads/5f199a146f9ca507968016.pdf
  Спеціалізована вчена рада Д 76.051.08 – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (термін дії: 2018 – 2020; прод. до 15 травня 2021 р.):
  file:///C:/Users/User/Downloads/5f199a146f9ca507968016.pdf

  10. Член редколегії й відповідальний секретар міжнародного часопису «Релігія та соціум», що входить до наукометричних баз Index Copernicus

 • V. Нагороди та почесні відзнаки

  1. Грамота керуючого Чернівецько-Буковинською єпархією Митрополита Данила (1999 р.)
  2. Грамота Чернівецького міського голови Миколи Федорука (2008 р.).
  3. Грамотою обласного управління освіти Чернівецької ОДА Михайла Бауера (2010 р.).
  4. Орден св. і рівноапостольних Кирила та Мефодія (Указ Патріарха Київського і всієї Руси-України № 235 від 24.06. 2009 р.).
  5. Медаллю «За жертовність і любов до України» (Указ №7907 від 20.11. 2015 р.).
  6. Ювілейна відзнака «100 років Буковинському віче» (Розпорядження ЧОДА №293-р від 29 березня 2018 р.).
  7. Відзнака «Хрест за заслуги» (Рішення ВК Спілки офіцерів України від 05. 12. 2018 р. №177)
  8. Ювілейний орден І-го ступеня «30-тиліття відродження УАПЦ» (Указ від 17-18 серпня 2019 р.).
  9. Благословення Грамота Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Епіфанія (аж дві: перша – ; друга – червня 2020 р.).