logo15
Лис
2020

Шестакова Катерина Юріївна

icon256


Кандидат соціологічних наук (2005)
Асистент кафедри філософії та культурознавства

Тематика наукових досліджень: Соціальне забезпечення у світлі законодавства ЄС, соціологія етнічності, соціологія соціального забезпечення, якісні дослідження.

Кандидатська дисертація:

Спеціальність (шифр) – 22.00.01 – соціальні структури та соціальні відносини.
Тема роботи: «Етнічна ідентифікація на українському пограниччі» (2005).

Дисципліни, які викладає:

Соціальна політика;
Соціальне проєктування;
Соціальна геронтологія;
Соціальне забезпечення в зарубіжних країнах;
Соціологія (заг. курс);
Новітні методи аналізу даних в соціології;
Виконання соціологічних досліджень.

Електронна пошта: k.shestakova@chnu.edu.ua

Профілі наукові:

    ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7239-6329

    Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=YI-wlBYAAAAJ&hl=uk

Курси: «Методологія соціологічних досліджень», «Етносоціологія», «Порівняльні
дослідження європейських суспільств», «Соціальне проектування», «Соціальна політика»,
«Соціальна геронтологія»

У 2001 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
отримала диплом за спеціальністю «всесвітня історія» та здобула кваліфікацію історика,
вчителя історії. У 2001-2002 роках працювала лаборантом кафедри історії стародавнього
світу та середніх віків. Навчалась в аспірантурі у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю
22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини на тему: «Етнічна ідентифікація на
українському пограниччі». Випускниця програми Specjalny program stypendialny Rządu RP,
2003\2004 (Польща). Стажування проходила у Варшавському університеті. У 2005–2008 рр.
працювала викладачем кафедри євроінтеграції Національного педагогічного університету
імені Михайла Драгоманова. Має досвід роботи викладачем у Польщі: у 2008-2013 рр.
працювала ад’юнктом кафедри соціології у Поморській академії, м. Слупськ. У
Чернівецькому національному університеті працює з 2016 року.