logo06
Лис
2015

Шатілова Наталія Олександрівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Асистент кафедри сучасної української мови (2010).

Доцент кафедри сучасної української мови (2022)

Кандидат філологічних наук (2011)

ШАТІЛОВА Наталія Олександрівна – кандидат філологічних наук (2011 р.), асистент (2010 р.) кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Кандидатську дисертацію на тему «Ідіостиль Сидора Воробкевича» зі спец. 10.02.01 – «Українська мова» захищено в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 2011 р. (науковий керівник – д. філол. н., проф. Кульбабська О. В.).

Працює на кафедрі сучасної української мови з 2004 р. упродовж 15 років. Нині обіймає посаду асистента кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Автор близько 50 наукових праць. Основні напрями наукових інтересів: ідіостилістика, лінгвістика тексту, лінгвоперсонологія. Викладає фахові дисципліни «Сучасна українська мова. Морфологія», «Сучасна українська мова. Синтаксис», «Пунктуація української мови», «Пунктуаційна вправність студента», «Український правопис», «Лінгвістичний аналіз тексту», “Методика викладання української мови у вищій школі”.

E-mail: n.shatilova@chnu.edu.ua