logo



14
Лис
2016

Шабат-Савка Світлана Тарасівна

icon256icon256icon256icon256icon256

 


Завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Доктор філологічних наук (2014).

Професор кафедри сучасної української мови (2016).

ШАБАТ-САВКА Світлана Тарасівна – доктор філологічних наук (2014 р.), професор (2016 р.) кафедри сучасної української мови, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 2020 р. і дотепер).

Кандидатську дисертацію на тему «Категорія питальної модальності в сучасній українській мові» зі спец. 10.02.01 –  «Українська мова» захищено в Прикарпатському державному університеті імені Василя Стефаника 2000 р. (науковий керівник – д. філол. н., проф. Гуйванюк Н.В.).

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спец. 10.02.01 – «Українська мова» захистила 2014 р. в Інституті української мови Національної академії наук України. Тема роботи – «Вербалізація категорії комунікативної інтенції: когнітивні, граматичні та дискурсивні вияви» (науковий консультант – д. філол. н., проф. Гуйванюк Н. В.).

Працює на кафедрі сучасної української мови з 1995 р. Автор понад 250 наукових і науково-методичних праць. Основні напрями наукових інтересів: комунікативна граматика, категорійний синтаксис, лінгвопрагматика та дискурсологія. Викладає фахові дисципліни «Сучасна українська мова. Морфологія», «Сучасна українська мова. Синтаксис», «Актуальні проблеми синтаксису та пунктуації», «Досягнення і проблеми українського мовознавства».

E-mail: s.shabat-savka@chnu.edu.ua