logo07
Лис
2015

Томусяк Людмила Миколаївна

icon256icon256icon256icon256icon256


Доцент кафедри сучасної української мови (2001).

Кандидат філологічних наук (1999)

ТОМУСЯК Людмила Миколаївна – кандидат філологічних наук (1999 р.), доцент (2002 р.), доцент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Кандидатську дисертацію на тему «Семантико-синтаксична організація речень з дуплексивами» зі спец. 10.02.01 – «Українська мова» захищено в Прикарпатському державному університеті імені Василя Стефаника 1999 р. (науковий керівник – д. філол. н., проф. Гуйванюк Н. В.).

Працює в Чернівецькому університеті з 1987 р., у т. ч. на кафедрі сучасної української мови з 1995 р. упродовж 24 років. Автор понад 250 наукових і науково-методичних праць. Основні напрями наукових інтересів: синтаксис, лінгвостилістика, лінгвістичний аналіз тексту. Викладає фахові дисципліни «Сучасна українська мова. Фонетика», «Сучасна українська мова. Морфологія», «Сучасна українська мова. Синтаксис», «Українська мова з практикумом».

E-mail: l.tomusyak@chnu.edu.ua