logo06
Лис
2015

Тесліцька Галина Іллівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Асистент кафедри сучасної української мови (2019 р.)

Кандидат філологічних наук (2019)

ТЕСЛІЦЬКА Галина Іллівна – кандидат філологічних наук (2019 р.), асистент (2019). Працює в ЧНУ з 2006 року.

Кандидатську дисертацію на тему «Семантика і синтагматика простих речень з напівпредикативними ад’єктивними компонентами в українській мові» зі спец. 10.02.01 – «Українська мова» захищено в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 2019 р. (науковий керівник – д. філол. н., проф. Кульбабська О. В.).

Автор понад 15 наукових праць. Основні напрями наукових інтересів: семантичний синтаксис, функційна морфологія. Викладає фахові дисципліни «Сучасна українська мова. Фонетика», «Сучасна українська мова. Синтаксис», «Український правопис», «Практикум з української мови», «Правописна компетентність фахівця», «Сучасна українська мова. Морфологія»,«Сучасна українська мова. Фонетика», «Методика мовного розбору в ЗЗСО», «Методика уроків розвитку зв’язного мовлення».

E-mail: g.teslitska@chnu.edu.ua