logo06
Лис
2015

Струк Іванна Михайлівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Доцент (2023 р.), асистент кафедри сучасної української мови (2017 р.)

Кандидат філологічних наук (2018)

СТРУК Іванна Михайлівна – кандидат філологічних наук (2018 р.), доцент (2023 р.), асистент (2017 р.) кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Кандидатську дисертацію на тему «Взаємодія вербальних і невербальних засобів комунікації в драматичному тексті» зі спец. 10.02.01 – «Українська мова» захищено в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2017 р. (науковий керівник – д. філол. н., проф. Руснак Н. О.).

Працює на кафедрі сучасної української мови з 2009 р.

Коло наукових зацікавлень: комунікативна лінгвістика, медіалінгвістика, етнолінгвістика, діалектологія, лінгводидактика.

Авторка понад 60 наукових праць, що опубліковані в українських фахових виданнях, у рейтингових міжнародних журналах і входять до наукометричних баз Scopus та Index Copernicus.

 

Викладає фахові дисципліни: «Сучасна українська мова», «Позакласна робота з української мови в ЗЗСО», «Медіалінгвістика», «Спецкурс з проблем викладання української мови в ЗЗСО» «Діалектологія української мови», «Підготовка наукового дослідження», «Методика викладання української мови в ЗЗСО».