logo25
Бер
2016

Скаб Марія Василівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Професор кафедри історії та культури української мови

Доктор філологічних наук

Скаб Марія Василівна народилася 30 липня 1958 року в с. Полноват Березівського району Тюменської області. Закінчила Банилівську середню школу Вижницького району Чернівецької області, а 1980 р. філологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю „Українська мова і література”. Після закінчення університету працювала асистентом кафедри української мови Полтавського педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка.

З 1984 по 1987 рік навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР, 9 грудня 1987 року захистила кандидатську дисертацію на тему „Структура семантичного поля діяча в українській мові” (науковий керівник – докт. філол. наук Пещак М. М.) у спеціалізованій раді Д 016.26.01 при Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР. Після аспірантури знову працювала в Полтавському педінституті. Із 1990 року – доцент Чернівецького державного університету, вчене звання доцента кафедри історії та культури української мови присвоєно 1994 р.

Доктор філологічних наук з 2009 року. Докторську дисертацію на тему „Концептуалізація сакральної сфери в українській мові” (науковий консультант – докт. філол. наук, проф. А. П.Загнітко) захистила 26 лютого 2009 року в спеціалізованій раді Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України. Професор, атестат професора отримала 2010 р. З 2010 р. по теперішній час – професор кафедри історії та культури української мови.

Займається проблемами лексичної та словотвірної семантики, лінгвоконцептології української мови, старослов’янської та церковнослов’янської мов, етимології української мови, лінгводидактики. Читає курси старослов’янської та церковнослов’янської мов, спецкурси з етимології і стосунків мови та релігії.

Член спеціалізованої вченої ради в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Підготувала 3 кандидатів філологічних наук.

За заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет нагородив М. В. Скаб Медаллю святих Кирила і Мефодія.

Автор більше 150 наукових праць, з-поміж яких: монографія „Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери” (2008), навчальні посібники зі старослов’янської мови (1994, 2009), підручник із церковнослов’янської мови („Церковнослов’янська мова української редакції: Історія виникнення та функціонування, графіка, орфографія, фонетика, лексика“ (2014)), української етимології (2011), співавтор підручника „Українська мова” для 5 класу шкіл з румунською (1997, 2005, 2013), молдовською (2005, 2013), польською (1999) та угорською (1999, 2013) мовами викладання, навчальних посібників „Ділова українська мова” (1996), „Культура ділового мовлення” (1997), „Культура фахового мовлення” (2005, 2006, 2011, 2014), словника прізвищ Чернівецької області (2002), „Словника буковинських говірок” (2005).