logo24
Бер
2018

Скаб Марія Василівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Професор кафедри історії та культури української мови
Доктор філологічних наук
Електронна пошта – mv.skab@chnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar

Тематика наукових досліджень – лексична та словотвірна семантика, динаміка формування сакральних концептів в українській мові, функціонування церковнослов’янської мови на території України.

Курси: «Старослов’янська мова» та «Церковнослов’янська мова», «Українська етимологія у шкільному курсі з української мови» «Мова і релігія».

Наукова біографія:
Скаб Марія Василівна народилася 30 липня 1958 р. в с. Полноват Березівського району Тюменської області. Закінчила Банилівську середню школу Вижницького району Чернівецької області, а 1980 р. філологічний факультет Чернівецького державного університету. Працювала асистентом кафедри української мови Полтавського педагогічного інституту ім. В. Короленка, потім навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. Потебні АН УРСР. 9 грудня 1987 року захистила кандидатську дисертацію на тему „Структура семантичного поля діяча в українській мові” (науковий керівник – д. філол. н. Пещак М. М.). Після аспірантури знову працювала в Полтавському педінституті, з 1990 р. і до сьогодні – у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. 26 лютого 2009 року захистила докторську дисертацію на тему „Концептуалізація сакральної сфери в українській мові“ в спеціалізованій вченій раді при Інституті української мови НАН України (науковий консультант – проф. Загнітко А. П.). Професор з 2010 року. Підготувала 3 кандидатів та 1 доктора філологічних наук. За заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви М. В. Скаб нагороджено медаллю святих Кирила і Мефодія (2005) та медаллю „За жертовність і любов до України“ (2015). Опублікувала більше 180 наукових праць, з-поміж яких: монографія „Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери” (2008), підручники з церковнослов’янської мови української редакції, підготовлені за авторською програмою: „Церковнослов’янська мова української редакції: історія виникнення та функціонування, графіка, орфографія, фонетика, лексика“ (2014), „Церковнослов’янська мова української редакції: морфологія, синтаксис, історія перекладів та виправлень“ (2018), „Церковнослов’янська мова української редакції“ (2020); уклала бібліографічний покажчик „Мова і релігія“ (2016); співавтор підручників „Українська мова” для 5 класу шкіл з румунською, молдавською, польською та угорською мовами викладання (1997, 1999, 2005, 2005), навчальних посібників „Ділова українська мова” (1996), „Культура ділового мовлення” (1997), „Культура фахового мовлення” (2005), словника прізвищ Чернівецької області (2002), „Словника буковинських говірок” (2005), словника „Фразеологізми та паремії Чернівеччини“ (2017) тощо.