logo27
Бер
2018

Скаб Мар’ян Стефанович

icon256icon256icon256icon256icon256icon256


Професор кафедри історії та культури української мови
Доктор філологічних наук
Тематика наукових досліджень: функціональна граматика, теорія апеляції, лінгвопрагматика, комунікативна лінгвістика, соціолінгвістика

Курси: «Вступ до мовознавства», «Вступ до слов̓янської філології», «Загальне мовознавство», «Прагматика апеляції», «Основи мовознавчих досліджень»

Наукова біографія: СКАБ Мар’ян Стефанович народився 20 травня 1958 року в Чернівцях. Навчався в Чернівецькій середній школі № 23 (1965–1975) та Чернівецькому державному університеті (1975–1980). Упродовж 1980–89 років він працював у Полтавському педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка (асистент, з 1984 – старший викладач кафедри української мови; з 1986 – старший викладач, доцент кафедри загального та російського мовознавства; з 1989 – доцент кафедри української мови). У 1983–1987 роках М. С. Скаб заочно навчався в аспірантурі при Інституті мовознавства Академії наук України імені О. О. Потебні і 1988 року захистив кандидатську дисертацію під назвою „Семантично граматична структура українського вокатива” (науковий керівник – І. Р. Вихованець). Від 1990 М. С. Скаб працює в Чернівецькому державному університеті (тепер Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) на посадах старшого викладача, доцента кафедри української мови; з 1994 року – доцента кафедри історії та культури української мови. З 1999 до 2002 року Скаб М. С. перебував у докторантурі; 2002 року захистив докторську дисертацію „Функціональна сфера апеляції в українській мові: семантика, граматика, прагматика, стилістика” (науковий консультант – І. Р. Вихованець). З жовтня 2003 року М. С. Скаб працює професором, а з січня 2004 по грудень 2019 року – завідувачем кафедри історії та культури української мови (атестат професора отримав у лютому 2005 року). М. С. Скаб бере участь у роботі редколегій 10 наукових видань („Українська мова“: науковий журнал (Інститут мовознавства НАН України, Київ, Україна); „Типологія та функції мовних одиниць“: науковий журнал (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна); „Лінгвістичні студії / Linguistic Studies“: реферований міжнародний збірник наукових праць (Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна); Науковий вісник Чернівецького національного університету: серія „Слов’янська філологія“ (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна); Науковий вісник Чернівецького національного університету: серія „Романо-слов’янський дискурс“ (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна „Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування“ (Чернівці, Україна); „Теорія і практика викладання української мови як іноземної“ (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна); „Oriens Aliter“ (Філософський факультет Карлового Університету, Прага, Чеcька Республіка); „Annales Universitatis

Paedagogicae Cracoviensis: Studia Linguistica“ (Університет Педагогічний, Краків, Польща); „Studia Ucrainika Varsoviensia“ (Варшавський університет, Варшава, Польща), є членом спеціалізованої вченої ради при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. М. С. Скаб пфідготував понад 210 публікацій Скаб М. С. викладав в університетах Молдови, Польщі, Чехії. Скаб М. С. керував 6 захищеними кандидатськими дисертаціями, був консультантом 1 докторської дисертації. „Відмінник освіти України“ (2005 р.). Експерт ВАК України 2005–2010. Член Української національної комісії з питань правопису з 2015 р. Академік АНВШ України з 2016 р. „Заслужений працівник освіти України“ (з травня 2020 р.).