logo10
Лис
2016

Руснак Наталія Олександрівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Секретар вченої ради, професор кафедри сучасної української мови (2012).

Доктор філологічних наук (2011)

РУСНАК Наталія Олександрівна – доктор філологічних наук (2011р.), професор (2012 р.), професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Кандидатську дисертацію на тему «Структурно- семантичні особливості російських «острівних» говірок Чернівецької області» зі спец. 10.02.02 – «Російська мова» захищено в Київському університеті імені Тараса Шевченка 1996 р. (науковий керівник – д. філол. н., проф. Біла О. С.).

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спец. 10.02.01 – «Українська мова» захистила 2011 р. в Інституті української мови НАН України. Тема роботи – «Діалектний текст: лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти» (науковий консультант – д. філол. н., проф. Гуйванюк Н. В.).

Працює в Чернівецькому університеті з 1987 р., у т. ч. на кафедрі сучасної української мови з 1995 р. упродовж 24 років. Автор понад 130 наукових і науково-методичних праць. Основні напрями наукових інтересів: діалектологія, морфологія, етнолінгвістика, лінгвістичний аналіз тексту.        Викладає фахові дисципліни «Сучасна українська мова. Діалектологія», Сучасна українська мова. Морфологія», «Етнолінгвістика», «Лінгвістичний аналіз тексту».

E-mail: n.rusnak@chnu.edu.ua