logo20
Бер
2016

Попович Наталія Михайлівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Доцент кафедри історії та культури української мови

Кандидат філологічних наук

Тематика наукових досліджень: займаюся проблемами синтаксису та лексичної семантика.

Електронна пошта: n.popovych@chnu.edu.ua

Курси: «Українська мова за професійним спрямуванням»; «Риторика та культура мовлення».

Наукова біографія: 1990 р. закінчила філологічний факультет Чернівецького ордена Трудового Червоного Прапора державний університет імені  Юрія Федьковича за спеціальністю «Українська мова і література». З 1990 року  працювала методистом вечірнього відділення філологічного факультету.  1993 року – лаборантом кафедри сучасної української мови та за сумісництвом асистентом цієї ж кафедри. Читала курси з лексики, фонетики, морфології та морфеміки. З 1997 року здобувач кафедри сучасної української мови. Упродовж цього періоду склала кандидатські екзамени і в жовтні 2002 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Синтаксична структура речень з числівниковим компонентом у сучасній українській мові» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор  Шинкарук В. Д.) у спеціалізованій раді Д 26.173.01 при Інституті української мови НАН України. З 2002 року працюю асистентом кафедри історії та культури української мови. Читаю курси «Українська мова за професійним спрямуванням» (для філологічного, педагогічного, хімічного, біологічного, географічного, економічного, інженерно-технічного, фізичного та математичного факультетів); «Риторику»; «Культуру  писемного мовлення». У січні 2003 року Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Українська мова». Рішенням атестаційної колегії від 20 квітня 2006 року присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та культури української мови.

Займаюся проблемами синтаксису та лексичної семантики. Читаю курси: «Українська мова за професійним спрямуванням» (для філологічних, педагогічних, економічних, хімічних, біологічних, географічних та математичних спеціальностей); «Риторика та культура мовлення». Керую курсовими та магістерськими роботами, а також педагогічною практикою.

Автор більше 120 наукових та методичних праць, з-поміж яких: «Лексика сучасної української мови: Лабораторні завдання» (1999); «Юрій Федькович: Словопокажчик мови творів письменника» (одна із укладачів, 2004); монографія «Синтаксична структура речень з числівниковим компонентом в українській мові» (Попович Н., Шинкарук В., 2011); «Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний  посібник» (Попович Н. М., Гажук-Котик Л. Г., 2015); «Українська мова за професійним спрямуванням: практикум» (Попович Н. М., Івасюта М. І., 2015); «Українська мова за професійним спрямуванням: тести, частина І» (Попович Н. М., 2015); «Українська мова за професійним спрямуванням: тести, частина ІІ» (Попович Н. М., 2015); «Українська мова за професійним спрямуванням: практикум для студентів економічних спеціальностей» (Грималовський І. С., Криштанович О. В., Попович Н. М., Філіпчук М. В., 2019) та ін.