logo07
Лис
2015

Максим’юк Оксана Василівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Доцент кафедри сучасної української мови (2012).

Кандидат філологічних наук (2006)

МАКСИМ’ЮК Оксана Василівна – кандидат філологічних наук (2006 р.), доцент (2012), доцент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Кандидатську дисертацію на тему «Кореферентність нерозкладних компонентів у структурі речення» зі спец. 10.02.01 – «Українська мова» захищено в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 2006 р. (науковий керівник – д. філол. н., проф. Гуйванюк Н. В.).

Працює на кафедрі сучасної української мови з з 2000 р. упродовж 19 років. Автор понад 60 наукових і науково-методичних праць. Основні напрями

наукових інтересів: семантичний синтаксис, прагмалінгвістика, дискурсологія. Викладає фахові дисципліни «Сучасна українська мова. Морфологія», «Сучасна українська мова. Синтаксис», «Методика викладання української мови в загальних закладах середньої освіти» , «Методика організації виховної роботи в школі».

E-mail: o.maksymiuk@chnu.edu.ua