logo12
Сер
2016

Кульбабська Олена Валентинівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Професор кафедри сучасної української мови (2013)

Доктор філологічних наук (2011)

КУЛЬБАБСЬКА Олена Валентинівна – доктор філологічних наук (2011 р.), професор (2013 р.), завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2013-2020 рр.).

Кандидатську дисертацію на тему «Напівпредикативні конструкції в сучасній українській мові» зі спец. 10.02.01 – «Українська мова» захищено в Прикарпатському державному університеті імені Василя Стефаника 1998 р. (науковий керівник – д. філол. н.,проф. Гуйванюк Н. В.).

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спец. 10.02.01 – «Українська мова» захистила 2011 р. у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Тема дослідження – «Вторинна предикація: семантична та морфолого-синтаксична типологія» (науковий консультант – д. філол. н., проф. Гуйванюк Н. В.).

Працює в Чернівецькому університеті з 1987 р., у т. ч. на кафедрі сучасної української мови з 1996 р. упродовж 23 років. Автор понад 250 наукових і науково-методичних праць. Основні напрями наукових інтересів: синтаксис, ономасіологія, ідіостилістика, лінгвістичний аналіз тексту, лінгвоперсонологія. Викладає фахові дисципліни «Сучасна українська мова. Синтаксис», «Основи синтаксичної номінації», «Основи наукових досліджень», «Методика викладання української мови в закладах вищої освіти», «Інноваційні технології викладання української мови в закладах загальної середньої освіти».

web-site: http://kulbabska.com
E-mail: o.kulbabska@chnu.edu.ua