logo18
Бер
2016

Кузь Галина Тарасівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Доцент кафедри історії та культури української мови
Кандидат філологічних наук
Тематика наукових досліджень: етнолінгвістика, фразеологія, лінгводидактика української мови як іноземної

Електронна пошта: kuz.halyna.cv@gmail.com g.kuz@chnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=fnXViewAAAAJ&view_op=list_works

Тема кандидатської дисертації: Вигукові фразеологізми української мови: етнолінгвістичний та функціональний аспекти (2000 р.), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Курси:

В Україні: Вступ до мовознавства, Загальне мовознавство, Методологія лінгвістичних досліджень, Методика викладання української мови як іноземної.

У Словаччині: Вступ до мовознавства, Вступ до літературознавства, Історія літературної мови, Давня українська література, Фонетика і фонологія, Фонетика і орфографія, Українська література для дітей та юнацтва, Морфологія української мови (семінари), Синтаксис української мови (семінари), Орфографічний практикум, Теорія літератури.

Наукова біографія: 1994 р. закінчила з відзнакою Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича і здобула спеціальність вчителя української мови та літератури. У 1995 р. працювала старшим науковим співробітником Чернівецького музею народної архітектури і побуту. З 1995 по 1997 – викладач-стажер кафедри історії та культури української мови та літератури, з 1997 по 2000 – аспірант цієї ж кафедри. 2000 р. захистила кандидатську дисертацію “Вигукові фразеологізми української мови: етнолінгвістичний та функціональний аспекти”. У 2003 році отримала вчене звання доцента кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2005-2010 рр. працювала як відряджений викладач на посаді лектора української мови на Кафедрі українознавства Ягеллонського університету в Кракові (Республіка Польща). З 2018 року по цей час є відрядженим лектором української мови Інституту україністики Пряшівського університету в Пряшеві (Словацька Республіка).

Є автором більше 50 наукових праць, у тому числі методичних посібників (Етнолінгвістичне вивчення української фразеології (Чернівці, 2003), Методика викладання української мови як іноземної (у співавторстві, Чернівці, 2018)), лексикографічних праць (Фразеологізми та паремії Чернівеччини: матеріали до словника (у співавторстві, Чернівці, 2017)). Виконувала науковий проект в рамках Міжнародної наукової програми Erasmus Mundus EMERGE (2014-2015 рр.). На сьогодні бере участь в міжнародному науковому проекті Vega 1/0575/20 Трансформація і транспозиція антропонімних катерогій у слов’янських мовах (керівник проф. Пахомова С. М.).