logo19
Бер
2016

Ковтун Альбіна Анатоліївна

icon256icon256icon256icon256icon256


Професор кафедри історії та культури української мови
Доктор філологічних наук
Тематика наукових досліджень: лексикологія, лексикографія, семасіологія, стилістика, історія мови
Електронна пошта: a.kovtun@chnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar

Курси: „Риторика і культура мовлення”, „Стилістика української мови”, „Основи мовознавчих досліджень”, „Вступ до спеціальності”.

Наукова біографія:
1986 р. закінчила навчання в Чернівецькому педагогічному училищі за спеціальністю «Учителя початкових класів”, 1991 р. ‒ в Чернівецькому національному університеті за спеціальністю «Філолог, викладач української мови та літератури». Педагогічну діяльність розпочала з посади учителя української мови та літератури Нелиповецької середньої школи, продовжила в Чернівецькій середній школі № 2 імені Юрія Федьковича; згодом працювала старшим лаборантом міжкафедральної лабораторії філологічного факультету та асистентом кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету іені Юрія Федьковича. 2005‒2006 навчалася в аспірантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, захистивши 2016 р. кандидатську дисертацію „Інноваційні процеси в українській церковно-релігійній лексиці (на матеріалі художньої прози ХХ ст.)ˮ за спеціальністю 10.02.01 „Українська моваˮ; 2012‒2016 ‒ в докторантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, захистивши 2018 р. докторську дисертацію „Семантичні деривати в релігійній лексиці української мови: творення, розвиток і сучасне функціонуванняˮ за спеціальністю 10.02.01 „Українська моваˮ. З 2010 р. ‒ доцент кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; з 2019 р. виконує обов’язки професора кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Автор більше 90 одноосібних наукових статей, навчально-методичного посібника „Модифікація семантики слова в українському художньому мовленні ХХ століття (на матеріалі релігійно-християнської лексики)” (2009), монографії „Семантична деривація в релігійній лексиці української мовиˮ (2018), співавтор навчального підручника „Культура фахового мовленняˮ (20014). Голова державної екзаменаційної комісії з атестації студентів за спеціальностями „Філологіяˮ та „Середня освіта (українська мова та література)ˮ кваліфікаційного рівня „Бакалавр”, член редакційної комісії збірника наукових праць „Романослов’янський дискурсˮ, зареєстрованого як фахове видання ВАК України.