logo29
Лис
2020

Докаш Віталій Іванович

 


Посада: професор
Вченийступінь: докторфілософськихнаук
Вчене звання: професор, академік АН Вищої школи України

Почесні звання:

Почесний співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.

Нагороди:

Почесний співробітник (2002 р.)

Грамота міністерства освіти України (2009 р.)

Грамота Верховної Ради України (2015 р.)

 

Тематика наукових досліджень:

Проблеми есхато-хіліазму; новітні релігійні течії та рухи; пізній та новітній протестантизм; розвиток релігійної мережі України та регіону; соціально значуща діяльність релігійних організацій; соціологія релігії; організація та проведення переговорів; соціальні конфлікти та медіація; риторика; культура спілкування; проблеми соціального забезпечення.

 

Курси, що читає:

«Загальне релігієзнавство», «Новітні релігійні течії та рухи», «Панорама релігійного життя», «Основа виховання в різних релігійних конфесіях», «Етика ділових відносин», «Соціологія релігії», «Соціологія та психологія релігії», «Риторика та культура спілкування», «Вступ до спеціальності «Соціальне забезпечення», «Конфліктологія та медіація», «Основи академічної культури», «Моделювання та прогнозування соціальних процесів».

 

Наукова біографія:

Докаш Віталій Іванович – випускник філософського факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка 1978 р. за спеціальністю філософ, викладач філософських дисциплін і суспільствознавства.

Свій робочий шлях розпочав електрорадіонавігатором на гідрографічному судні в м. Керчі. Працював наладником радіоапаратури на об’єднані «Електронмаш» у м. Чернівці, інструктором Ленінського райвиконкому, лектором Чернівецького міськкому партії, викладачем історії технікуму залізничного транспорту.

Науково-педагогічною діяльністю почав займатися в 1978 р. на кафедрі філософії Чернівецького державного університета в якості асистента.

На постійній основі в Чернівецькому університеті працює з 1987 року. Асистент, ст. викладач кафедри філософії, доцент кафедри психології та соціології, релігієзнавства та теології.

Кандидатську дисертацію захистив в 1992 р., докторську – в 2007 р.

Видав монографію за темою докторської дисертації – «Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації». Автор навчальних посібників «Загальне релігієзнавство», «Соціологія релігії», «Риторика», «Риторика та культура спілкування», «Вступ до спеціальності «Соціальне забезпечення», «Конфліктологія та медіація», «Основи академічної культури», «Моделювання та прогнозування соціальних процесів». Співавтор «Релігієзнавчого словника» (1996), колективних посібників «Історія релігії в Україні» (1999, 2009) «Соціологія» (2010, 2012, 2014) , співавтор шостого та сьомого томів колективної монографії з серії  10-томної  «Історії релігії в Україні» (2008, 2011). Співавтор навчально-енциклопедичного словника-довідника «Історія соціологічної думки» (2016).

Віце-президент Української асоціації релігієзнавців, голова Чернівецької обласної організації Української асоціації релігієзнавців. Почесний співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, лауреат премії ім.Ю.Федьковича.

Член експертної ради ДАК України, департаменту у справах релігій та національностей, член спеціалізованої вченої ради Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, член Соціологічної Асоціації України.

Є автором понад 120 наукових праць.