logo16
Бер
2016

Даскалюк Оксана Любомирівна

icon256icon256icon256icon256icon256icon256


Доцент кафедри історії та культури української мови
Кандидат філологічних наук
Тематика наукових досліджень: функційний синтаксис, прагмалінгвістика, комунікативна лінгвістика, порівняльна лінгвістика слов’янських мов, теорія мовленнєвого впливу, політична лінгвістика.

Електронна пошта: o.daskaliuk@chmu.edu.ua

Профіль у Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=qVfRa3QAAAAJ&hl=ru

Курси: «Вступ до слов’янської філології», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Практична стилістика», НДРС. Наукова біографія. 1998 року з відзнакою закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. До 2000 року працювала коректором у громадсько-політичному виданні “Доба”. Розпочала роботу над дисертаційним дослідженням під керівництвом проф. Скаба Мар’яна Степановича. З листопада 2000 року обіймала посаду лаборанта кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З 2002 року навчалася в аспірантурі Чернівецького національного університету, яку закінчила 2006 року, успішно захистивши кандидатську дисертацію на тему “Семантико-граматична характеристика імператива сучасної української мови”. Працювала асистентом кафедри історії та культури української мови, викладала курси “Комп’ютерної лінгвістики та порівняльного літературознавства”, “Української мови за професійним спрямуванням”, “Вступу до слов’янської філології”, “Професійної української мови”. З 2016 року – доцент кафедри історії та культури української мови. Автор більше 30 наукових публікацій та 5 навчальних посібників