logo08
Лис
2015

Гуцуляк Тетяна Євгенівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Доцент кафедри сучасної української мови (2003).

Кандидат філологічних наук (2001).

Доктор філологічних наук (2021).

ГУЦУЛЯК Тетяна Євгенівна – кандидат філологічних наук (2001 р.), доцент кафедри сучасної української мови (2004), доктор філологічних наук (2021).

Кандидатську дисертацію на тему «Еволюція художньої метафори: лінгвокультурний аспект» зі спец. 10.02.01 – «Українська мова» захищено в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (науковий керівник – к. філол. н., доц. Ткач Л. О.).

Тематика наукових досліджень: лексична і словотвірна семантика, дериватологія, когнітивна лінгвістика, етнолінгвістика, лексикографія, проблеми викладання української мови.

Викладає фахові дисципліни: “Сучасна українська мова. Морфеміка”, “Основи мовознавчих досліджень”, “Сучасна українська мова. Лексикологія”, “Сучасна українська мова. Морфеміка і словотвір”, “Науковий семінар з проблем викладання сучасної української мови”.

E-mail: t.gutsuliak@chnu.edu.ua