logo29
Лис
2020

Гнатчук Оксана Степанівна

icon256icon256icon256 icon256icon256icon256icon256icon256icon256icon256


Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

Соціологія постмодернізму, соціологія глобалізації, гендерні дослідження.

Курси, що читає:

«Історія соціології», «Соціокультурні виміри глобалізації», «Соціологія культури», «Соціологія постмодернізму», «Теорія і практика соцііальної роботи», «Соціологія соціальної роботи», «Недержавний сектор в соціальній роботі».

Додаткова інформація:

 

Випускниця історичного факультету Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Працювала викладачем училища Буковинської державної медичної академії (1996–1999 рр.), викладачем кафедри суспільних та гуманітарних наук Буковинського державного медичного університету (1999–2003 рр.). Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Українські жіночі організації на Буковині кінця ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.» (2000). У 2002 р. отримала диплом кандидата історичних наук, в 2003 р. – атестат доцента. З 2003 р. по 2007 р. – доцент кафедри суспільних наук та українознавства БДМУ. Була членом ПМК БДМУ та Координаційної ради. З 2007 р. – доцент кафедри соціології філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Неодноразово була рецензентом наукових статей різної проблематики, навчально-методичних посібників з історії України, авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Виступала офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій. Бере активну участь у наукових, науково-практичних, навчально-методичних конференціях, конгресах. Член Соціологічної асоціації України.  Автор дитячих книг («Веселі байки»), які мають соціально-філософське спрямування і постмодерністський характер.

Автор понад 100 праць.