logo11
Бер
2016

Гажук-Котик Лілія Григорівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Асистент кафедри історії та культури української мови
Кандидат філологічних наук
Тематика наукових досліджень: діалектологія
Електронна пошта: l.gazhuk-kotyk@chnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar

Курси: “Українська мова за професійним спрямуванням”

Наукова біографія:
Гажук-Котик Лілія Георгіївна народилася 14 червня 1974 року в с. Маморниця Герцаївського району Чернівецької області. Закінчила Луковецьку середню школу Глибоцького району Чернівецької області, а 1996 р. – філологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю „Українська мова і література”. Після закінчення університету працювала лаборантом, а з 2000 р. – асистентом кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. З 2006 по 2009 рік навчалася в аспірантурі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 11 грудня 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему „Словозміна іменних частин мови в українських говірках Північної Буковини” (науковий керівник – докт. філол. наук Герман К.Ф.) у спеціалізованій раді К 76.051.07 при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Після аспірантури працює в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича на кафедрі історії та культури української мови філологічного факультету. Автор більше 20 наукових праць, з-поміж яких: наукові розвідки “Словозміна іменників ІІ відміни твердої групи в українських говірках Північної Буковини (на матеріалі праці: К. Ф. Герман. “Атлас українських говірок Північної Буковини. Словозміна. Службові слова” (2002); “Система словозміни ІІІ та ІV відмін іменників українських говірок Буковини (лінгвогеографічний аспект)”; (2009), “Специфіка використання числівникових форм у біблійних текстах”; (2010) та ін., співавтор навчального посібника “Українська мова за професійним спрямуванням для студентів Інституту біології, хімії та природних ресурсів (2015), автор навчального посібника “Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів факультету педагогіки, психології та соціальної роботи (2018).