logo17
Бер
2016

Бичкова Тетяна Сергіївна

icon256icon256icon256icon256icon256


Доцент кафедри історії та культури української мови.

Кандидат філологічних наук.

Тематика наукових досліджень:  історія української мови, комунікативна лінгвістика, невербальна комунікативна поведінка.

Електронна пошта: t.bychkova@chnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=V_yJ15MAAAAJ&hl=en&citsig=AMD79orCkluI-Nb5dYrbeFr3feRTDekQ1w

Курси: «Історична граматика української мови», «Основи лінгвокультурології», «Історія української літературної мови», «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Наукова біографія: 2001 р. закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Українська мова та література». З 2003 почала працювати асистентом кафедри історії та культури української мови. Упродовж 2003 – 2005 рр. навчалася в аспірантурі. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Фонетичні і словозмінні особливості рукописних апокрифічних збірників XVII – XVIII ст. у контексті становлення української літературної мови» (2005 р.). З 2008 р. – доцент кафедри історії та культури української мови. Викладала слухачам КОПНЗ “Буковинська Мала академія наук учнівської молоді”, читала курс «Українська мова» для іноземних громадян.

Автор більше 40 наукових та навчально-методичних праць.