logo06
Лют
2016

Антофійчук Алла Миколаївна

icon256icon256icon256icon256icon256


Доцент кафедри сучасної української мови (2005)

Кандидат філологічних наук (2000)

          АНТОФІЙЧУК Алла Миколаївна – кандидат філологічних наук (1999 р.), доцент (2002 р.), докторант (2018 р.) кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Кандидатську дисертацію на тему «Авторизовані конструкції в сучасной українській літературній мові» зі спец. 10.02.01 – «Українська мова» захищено в Прикарпатському державному університеті імені Василя Стефаника 1999 р. (науковий керівник – д. філол. н., проф. Гуйванюк Н. В.).

Працює на кафедрі сучасної української мови з 1994 р. упродовж 25 років. Нині обіймає посаду доцента кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Автор близько 70 наукових праць. Основні напрями наукових інтересів: семантичний синтаксис, комунікативна лінгвістика. Викладає фахові дисципліни «Сучасна українська мова. Фонетика», «Методика вивчення зв’язного мовлення в загальноосвітніх навчальних закладах».

E-mail: a.agafonova@chnu.edu.ua