logoНормативне врегулювання освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (протокол №9 від 30 вересня 2019 року);

Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (протокол №2 від 24 лютого 2020 року);

Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол №1 від 3 лютого 2020 року);

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол №7 від 31 серпня 2020 року);

Положення про порядок реалізації студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича права на вибір навчальних дисциплін (протокол №6 від 30 червня 2020 року);

Положення про індивідуальний графік навчання студентів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (протокол №2 від 24 лютого 2020 року);

Положення про рейтинг студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (від 28 березня 2016 року);

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення, надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол №2 від 24 лютого 2020 року);

Положення про переведення на навчання за кошти державного бюджету студентів денної та заочної форм навчання, які здобувають освіту за кошти фізичних або юридичних осіб в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (протокол №1 від 9 лютого 2015 року);

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол №6 від 30 червня 2020 року);

Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, в системі формальної освіти) у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (протокол №10 від 28 жовтня 2019 року);

Положення про виявлення та запобігання плагіату (протокол №12 від 23 грудня 2019 року);

Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи (наказ ректора №389 від 24 грудня 2019 року);

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (протокол №5 від 25 травня 2020 року);

Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу (протокол №4 від 27 квітня 2020 року).