logoАкадемічна доброчесність

На факультеті періодично відбувається обговорення стану впровадження етичних академічних норм. Так, 10 червня 2021 року, відбулося чергове засідання комісії з академічної доброчесності у складі: Маркуляк Лариси Василівни (голова комісії, заступниця декана з навчально-виховної роботи, к.  філол. н., доцентка кафедри української літератури); Артеменко Галини Степанівни (к. філол. н., асистентка кафедри історії та культури мови); Даскалюк Марієтти Дмитрівни (старша лаборантка кафедри румунської та класичної філології); Меленчук Ольги Василівни (к. філол. н., доцентка кафедри української літератури); Пазюка Романа Володимировича (к. філол. н., доцент кафедри журналістики); Подгорної Людмили Павлівни (к. філос. н., асистентка кафедри); Струк Іванни Михайлівни (к. філол. н., асистентка кафедри сучасної української мови); Тичиніної Альони Романівни (к. філол. н., асистентка кафедри зарубіжної літератури, теорії літератури та слов’янської філології); Міжінської Тетяни Федорівни (студентка 3 курсу, голова студентського профбюро філологічного факультету); Шкварчук Олександри Олександрівни (студентка 3 курсу, голова студентського парламенту філологічного факультету); Бойчук Терези Ярославівни (студентка 4 курсу).

Комісія обговорила основні університетські положення про академічну доброчесність. В ході обговорення члени комісії обмінялися думками щодо ситуації, яка склалася на кафедрі журналістики, окремі студенти якої не були допущені до захисту творчих кваліфікаційних робіт у зв’язку з виявленим плагіатом. Учасники дискусії наголосили на тому, що подібні факти потребують належної оцінки з метою уникнення їх у майбутньому.

Наприкінці засідання запропоновано повідомити структурним підрозділам філологічного факультету про рішення ректорату та вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича щодо перевірки на плагіат усіх друкованих видань кафедр.

Упродовж навчального семестру проводилися кураторські години «Що таке академічна доброчесність?» для студентів 1 курсів бакалаврату (куратори Даскалюк О.. Л., Вардеванян С. І., Ісопчук Ю. В.. МедінаТ. В., Стефанець  В. Б., Тодощук В. Г., Шатілова  Н. О.); на заняттях з НДР викладачі допомагали студентам у набутті компетентностей з академічної доброчесності та навичок якісного академічного письма. Відбувалися також інформаційні заходи із виокремленням питання про академічну доброчесність напередодні екзаменаційної сесії, на консультаціях до комплексного екзамену з мови та літератури.