logoКаталог навчальних дисциплін

 • 2021-2022 н.р.

  Спеціальність 035.01 “Філологія (українська мова)”. ОР “Бакалавр”

  Нормативні дисципліни

  1. Сучасна українська мова (фонетика)
  2. Сучасна українська мова (лексикологія і лексикографія)
  3. Сучасна українська мова (морфеміка і словотвір)
  4. Діалектологія української мови
  5. Сучасна українська мова (морфологія, І частина)
  6. Сучасна українська мова (морфологія, ІІ частина)
  7. Сучасна українська мова (синтаксис І частина)
  8. Сучасна українська мова (синтаксис ІІ частина)
  9. Сучасна українська мова (синтаксис ІІІ частина)
  10. Методика викладання української мови

  Вибіркові дисципліни

  1. Вступ до спеціальності (лінгвістика)
  2. Український правопис
  3. Фразеологія української мови
  4. Практикум з української мови
  5. Основи мовознавчих досліджень
  6. Спецкурс з фахових дисциплін (сучасна українська мова)
  7. Актуальні проблеми синтаксису
  8. Пунктуація української мови
  9. Етнолінгвістика
  10. Лінгвістичний аналіз тексту
  11. Підготовка наукового дослідження

  Спеціальність 035.01 “Філологія (українська мова) ОР “Магістр”

  Нормативні дисципліни

  1. Методика викладання української мови у ВШ
  2. Методологія та організація наукових досліджень
  3. Досягнення і проблеми українського мовознавства

  Вибіркові дисципліни

  1. Основи синтаксичної номінації
  2. Лінгвістика в системі гуманітарних знань
  3. Лінгвістика тексту
  4. Рекламний стиль української мови
  5. Магістерський семінар з сучасної української мови

  Спеціальність 014.01 “Середня освіта (українська мова)”. ОР “Бакалавр”

  Нормативні дисципліни

  1. Сучасна українська мова (фонетика)
  2. Сучасна українська мова (лексикологія і лексикографія)
  3. Сучасна українська мова (морфеміка і словотвір)
  4. Діалектологія української мови
  5. Сучасна українська мова (морфологія, І частина)
  6. Сучасна українська мова (морфологія, ІІ частина)
  7. Сучасна українська мова (синтаксис простого речення)
  8. Сучасна українська мова (синтаксис складного речення)
  9. Методика викладання української мови та літератури

  Вибіркові дисципліни

  1. Вступ до спеціальності (лінгвістика)
  2. Практикум з української мови
  3. Основи мовознавчих досліджень
  4. Синтаксис словосполучення і речення
  5. Лінгвістичний аналіз тексту
  6. Спецкурс з проблем викладання української мови у школі
  7. Методика викладання граматики в ЗЗСО
  8. Складні випадки пунктуації
  9. Українська мова в перекладацькій практиці ХХ – поч. ХХІ ст. у зв’язку з методикою викладання в ЗЗСО
  10. Етнолінгвістика
  11. Методика мовленнєвого розвитку учнів на уроках української мови в ЗЗСО

  Спеціальність 014.01 “Середня освіта (українська мова) ОР “Магістр”

  Нормативні дисципліни

  1. Методика викладання української мови у ЗВО
  2. Технології викладання української мови в ЗЗСО

  Вибіркові дисципліни

  1. Позакласна робота з української мови в ЗЗСО
  2. Науковий семінар з проблем вивчення та викладання української мови в ЗЗСО
  3. Методика мовного розбору в ЗЗСО
 • 2020-2021 н.р.

  Спеціальність 035.01 “Філологія (українська мова)”. ОР “Бакалавр”

  Нормативні дисципліни

  1. Сучасна українська мова (фонетика)
  2. Сучасна українська мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія)
  3. Сучасна українська мова (морфеміка і словотвір)
  4. Діалектологія української мови
  5. Сучасна українська мова (морфологія І частина)
  6. Сучасна українська мова (морфологія ІІІ частина)
  7. Сучасна українська мова (синтаксис І частина)
  8. Сучасна українська мова (синтаксис ІІ частина)
  9. Сучасна українська мова (синтаксис ІІІ частина)
  10. Методика викладання української мови

  Вибіркові дисципліни

  1. Вступ до спеціальності (лінгвістика)
  2. Український правопис
  3. Графіка української мови
  4. Практикум з української мови
  5. Основи мовознавчих досліджень
  6. НДРС
  7. Бакалаврський семінар
  8. Актуальні проблеми синтаксису
  9. Пунктуаційна вправність студента
  10. Етнолінгвістика
  11. Лінгвістичний аналіз тексту
  12. Підготовка наукового дослідження

  Спеціальність 035.01 “Філологія (українська мова) ОР “Магістр”

  Нормативні дисципліни

  1. Методологія та організація наукових досліджень
  2. Методика викладання української мови у вищій школі
  3. Магістерський семінар з української мови

  Вибіркові дисципліни

  1. Основи синтаксичної номінації
  2. Лінгвістичний аналіз тексту
  3. Лінгвістика в системі гуманітарних знань
  4. Рекламний стиль української мови
  5. Науковий семінар з проблем вивчення та викладання української мови
  6. НДРС

  Спеціальність 014.01 “Середня освіта (українська мова)”. ОР “Бакалавр”

  Нормативні дисципліни

  1. Сучасна українська мова (фонетика)
  2. Сучасна українська мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія)
  3. Сучасна українська мова (морфеміка і словотвір)
  4. Діалектологія української мови
  5. Сучасна українська мова (морфологія І частина)
  6. Сучасна українська мова (морфологія ІІІ частина)
  7. Сучасна українська мова (синтаксис І частина)
  8. Сучасна українська мова (синтаксис простого речення)
  9. Сучасна українська мова (синтаксис ІІІ частина)
  10. Методика викладання української мови

  Вибіркові дисципліни

  1. Вступ до спеціальності (лінгвістика)
  2. Практикум з української мови
  3. Основи мовознавчих досліджень
  4. НДРС
  5. Бакалаврський семінар
  6. Спецкурс з проблем викладання української мови
  7. Методика граматики в ЗЗСО
  8. Методика мовленнєвого розвитку учнів у старших класах
  9. Спецкурси та факультативні заняття з української мови в ЗЗСО
  10. Підготовка наукового дослідження.

  Спеціальність 014.01 “Середня освіта (українська мова) ОР “Магістр”

  Нормативні дисципліни

  1. Методика викладання української мови у вищій школі
  2. Технології викладання української мови в ЗЗСО

  Вибіркові дисципліни

  1. Наукова робота з української мови в ЗЗСО
  2. НДРС
  3. Позакласна робота з української мови в ЗЗСО
  4. Методика уроків розвитку зв’язного мовлення
  5. Науковий семінар з проблем викладання української мови
  6. Методика мовного розбору в ЗЗСО
 • 2019-2020 н.р.

  Спеціальність 035.01 “Філологія (українська мова)”. ОР “Бакалавр”

  Нормативні дисципліни

  1. СУМ (фонетика)
  2. СУМ (лексикологія)
  3. СУМ (морфеміка)
  4. Діалектологія
  5. СУМ (морфологія І, ІІ част.)
  6. СУМ (синтаксис І, ІІ, ІІІ част.)
  7. Методика викладання української мови

  Вибіркові дисципліни

  1. Вступ до спеціальності (лінгвістика)
  2. Український правопис
  3. Графіка української мови
  4. Практикум з української мови
  5. Основи мовознавчих досліджень
  6. НДРС
  7. Бакалаврський семінар
  8. Актуальні проблеми синтаксису
  9. Складні випадки пунктуації
  10. Етнолінгвістика
  11. Лінгвістичний аналіз тексту
  12. Підготовка наукового дослідження.

  Спеціальність 035.01 “Філологія (українська мова) ОР “Магістр”

  Нормативні дисципліни

  1. Методологія та організація наукових досліджень
  2. Методика викладання української мови у вищій школі
  3. Магістерський семінар з української мови

  Вибіркові дисципліни

  1. Основи синтаксичної номінації
  2. Лінгвістичний аналіз тексту
  3. Лінгвістика в системі гуманітарних знань
  4. Історія теорія і практика української лексикографії
  5. Науковий семінар з української мови
  6. НДРС

  Спеціальність 014.01 “Середня освіта (українська мова)”. ОР “Бакалавр”

  Нормативні дисципліни

  1. СУМ (фонетика)
  2. СУМ( лексикологія)
  3. СУМ(морфеміка)
  4. Діалектологія
  5. СУМ (морфологія І, ІІ част.)
  6. СУМ ( синтаксис І, ІІ, ІІІ част.)
  7. Методика викладання української мови

  Вибіркові дисципліни

  1. Вступ до спеціальності (лінгвістика)
  2. Практикум з української мови
  3. Основи мовознавчих досліджень
  4. НДРС
  5. Бакалаврський семінар
  6. Спецкурс з проблем викладання української мови
  7. Методика граматики в ЗЗСО
  8. Методика мовленнєвого розвитку учнів у старших класах
  9. Спецкурси та факультативні заняття з української мови в ЗЗСО
  10. Підготовка наукового дослідження.

  Спеціальність 014.01 “Середня освіта (українська мова) ОР “Магістр”

  Нормативні дисципліни

  1. Методика викладання української мови у вищій школі
  2. Технології викладання української мови в ЗЗСО

  Вибіркові дисципліни

  1. Наукова робота з української мови в ЗЗСО
  2. НДРС
  3. Позакласна робота з української мови в ЗЗСО
  4. Методика уроків розвитку зв’язного мовлення
  5. Науковий семінар з проблем викладання української мови
  6. Методика мовного розбору в ЗЗСО
 • 2018-2019 н.р.

  Список навчальних дисциплін, що їх забезпечує кафедра

  для спеціальності «Українська мова і література»: 

  Обов’язкові дисципліни

  1. «СУМ. Фонетика» – «Середня освіта»; «Філологія»
  2. «Вступ до спеціальності» – «Середня освіта» «Філологія»
  3. «СУМ. Лексикологія» – «Середня освіта»; «Філологія»
  4. «СУМ. Морфеміка і словотвір» – «Середня освіта»; «Філологія»
  5. «СУМ, Морфологія. І част.» – «Середня освіта»; «Філологія»
  6. «СУМ, Морфологія. ІІ част.» – «Середня освіта»; «Філологія»
  7. «СУМ, Синтаксис» – «Середня освіта»; «Філологія»
  8. «Діалектологія» – «Середня освіта»; «Філологія»
  9. «Методика викладання української мови»
  10. «Методика викладання української мови у вищій школі»
  11. «Етнолінгвістика та лінгвістичний аналіз тексту»
  12.  «Методологія та організація наукових досліджень» –  «Філологія»
  13. «Технології викладання української мови в ЗНЗ» – «Середня освіта»

  Вибіркові дисципліни

  1.  «Актуальні проблеми синтаксису та пунктуації»
  2.  «Практикум з української мови» – «Середня освіта»; «Філологія»
  3. «Український правопис» – «Середня освіта»; «Філологія»
  4. «Графіка української мови» – «Середня освіта»; «Філологія»
  5. «Основи мовознавчих досліджень» – «Середня освіта»; «Філологія»
  6. «Досягнення і проблеми українського мовознавства» – «Філологія»
  7. «Основи синтаксичної номінації»«Філологія»
  8. «Лінгвістика в системі гуманітарних знань» – «Філологія»
  9. «Лінгвістичний аналіз тексту» – «Філологія»
  10.  «Методика уроків розвитку зв’язного мовлення в ЗНЗ» – «Середня освіта»
  11. «Вивчення частин мови на синтаксичній основі» – «Середня освіта»
  12. «Наукова робота з української мови в ЗНЗ» – «Середня освіта»
  13. «Науковий семінар з української мови» –  «Філологія»
  14. «Науковий семінар з проблем викладання української мови» – «Середня освіта»
  15. «Науковий семінар за темами дипломних робіт»  – «Середня освіта»; «Філологія»
  16. «Історія, теорія і практика української лексикографії» –  «Філологія»

  – для студентів факультету педагогіки, психології та соціальної роботи:

  1. «Сучасна українська мова з практикумом» (спец. „Початкове навчання”)»
  2. «Сучасна українська мова з практикумом» (спец. „Дошкільна освіта”)»
  3. «Сучасна українська мова з практикумом» (скорочена форма навчання, спец. „Початкове навчання”).