logoСпеціальність Богослов’я

Обов’язкові нормативні курси (першого (бакалаврського) рівня)

Вступ до богословських наук (041 Богослов’я)

Догматичне богослов’я (041 Богослов’я)

Ісагогіка, герменевтика та екзегатика Нового Завіту (041 Богослов’я)

Ісагогіка, герменевтика та екзегетика Старого Завіту (041 Богослов’я)

Історія Древньої Церкви (041 Богослов’я)

Історія української культури (041 Богослов’я)

Історія УПЦ (041 Богсолов’я)

Історія філософії (041 Боголов’я)

Канонічне право (041 Богослов’я)

Літургіка (041 Богослов’я)

Методика викладання богословських дисциплін (041 Богослов’я)

Моральне богослов’я (041 Богослов’я)

Патрологія (041 Богсолов’я)

Православний богослужбовий устав (041 Богослов’я)

Практичне богослов’я (041 Богослов’я)

Професійна Іноземна мова (041 Богослов’я)

Релігійна педагогіка з основами педмайстерності (041 Богослов’я)

Соціальна доктрина Церкви та національно-патріотичне виховання (041 Богослов’я)

Українська мова (за професійним спрямуванням) (041 Богослов’я)

Філософія (041 Богослов’я)

Фундаментальне богослов’я та апологетика (041 Богослов’я)

Церковне мистецтво та архітектура в Україні (041 Богослов’я)

Церковнослов’янська мова (041 Богослов’я)

Практики (першого (бакалаврського) рівня)

Богослужбово-гомілетична практика (041 Богослов’я)

Богослужбово-місіонерська практика (041 Богословв’я)

Педагогічна практика (041 Богослов’я)

Вибіркові дисципліни (першого (бакалаврського) рівня)

Історія Помісних Православних Церков (041 Богослов’я)

Пастирське богослов’я (041 Богослов’я)

Церковний спів (041 Богослов’я)

Сучасна грецька мова (початковий рівень) (041 Богослов’я).

Церковне мистецтво (041 Богослов’я)

Обов’язкові нормативні курси (другого (магістерського) рівня)

Педагогіка вищої школи і методика викладання суспільствознавчих дисциплін у ЗВО (041 Богослов’я, 034 Культурологія, 031 Релігієзнавство)

Богословська антропологія (041 Богослов’я)

Біблійне богослов’я та герменевтика (041 Богослов’я)

Основи наукових комунікацій (041 Богослов’я, 031 Релігієзнавство, 034 Культурологія)

Новітня історія Православ’я в Україні (041 Богослов’я)

Актуальні питання морального богослов’я та біоетика (041 Богослов’я, 031 Релігієзнавство)

Літургічне богослов’я та іконологія (041 Богослов’я)

Випускна кваліфікаційна робота (дипломний проєкт)

Вибіркові дисципліни (другого (магістерського) рівня)

ВБ 1

Християнська філософія ХХ століття (041 Богослов’я)

Постмодерне богослов’я та питання секуляризації (041 Богослов’я)

Релігійна семантика та семіотика (041 Богослов’я, 031 Релігієзнавство)

Історія богословської думки в Україні (гостьовий викладач КПБА)

ВБ 2

Біблійна археологія (041 Богослов’я, 031 Релігієзнавство)

Місіологія (гостьовий викладач КПБА)

Релігійно-богословська думка Ісламу (041 Богослов’я)

ВБ 3

Забезпечення якості вищої освіти (041 Богослов’я)

Психологія професійної діяльності викладача ЗВО (041 Богослов’я)

Психологія моральності та духовності (041 Богослов’я)

ВБ 4

Психологія та соціологія релігії (041 Богослов’я)

Румунська мова (041 Богослов’я)

Візантиністика (041 Богослов’я).

Сучасна грецька мова (основи розмовного мовлення) (041 Богослов’я).

ВБ 5

Публічна комунікація (041 Богослов’я, 034 Культурологія)

Релігійна журналістика (041 Богослов’я)

Проєктний менеджмент (041 Богослов’я, 031 Релігієзнавство) 

Практики (другого (магістерського) рівня)

Богослужбово-гомілетична практика (041 Богослов’я)

Організаційно-управлінська практика (041 Богослов’я, 031 Релігієзнавство, 034 Культурологія)

Асистентська практика (041 Богослов’я, 031 Релігієзнавство, 034 Культурологія)