logoТематика магістерських робіт (2017-2018)

Кафедра історії та культури української мови

1 Бойко Христина Євгеніївна Фразеологічні кластери з компонентами дитина/батько/мати.

 

проф. Бабич Н. Д.
2 Георгіу Христина

Іванівна

Онімний простір поезії Івана Драча  (на матеріалі поетичних творів 1975-1990-х рр.). доц. Колесник Н. С.

 

3 Жмудик Зоряна Дмитрівна Лексико-семантична та словотвірна характеристика антропонімікону села В. Тур’я Долинського району Івано-Франківської області. доц. Рульова Н. І.
4 Карманова Євгенія Олегівна Ідіостиль В. Герасимʼюка (мовний аспект). проф. Бабич Н. Д.

(асист. Грималовський І. С.)

5 Круліковська (Лупуляк) Ольга Валеріївна Релігійна лексика як чинник образотворення у творах Ліни Костенко. проф. Скаб М. В.
6 Плантон Дмитро

Андрійович

Взаємодія мови та ментальності на рівні граматичних категорій. проф. Скаб М. С.
7 Тимків Надія Володимирівна Концепт Майдан як репрезентант ментальної сутності українця. проф. Скаб М. С.
8 Рогацька Ольга Петрівна Космізми і назви явищ природи у змісті і структурі фразеологізмів.

 

проф. Бабич Н. Д.

 

9 Ковбиш Наталія Гаврилівна Односкладні реченння репрезентації та апеляції в усній народній творчості проф. Скаб М. С.

(асист. Вітрук Н. Л.)

10 Остапик Зоряна Миколаївна Звертання у прозових творах Марії Матіос Скаб М.С.
11 Пнівчук Алла Петрівна Звертання у поетичних творах Сидора Воробкевича Скаб М.С.
12 Топольницька Діана Іванівна Ідіостиль Бориса Бунчука Скаб М.В.
13 Конюк Христина Іванівна Способи і засоби апеляції у мові користувачів соціальних мереж Скаб М.С.

(асист. Стрілець І.В.)