logoТематики наукових робіт

 

 • Тематики курсових робіт бакалаврів 2023-2024 н. р. (д.ф.н.)

  Середня освіта (ІІІ курс)

  п/п

  Студент Тема Викладач
  1. Бурлак Ірина Лексика і фразеологія поеми І.Франка “Лис Микита”. проф. Ткач Л.О.
  2. Владика Марія-Майрамбі Мовні засоби створення жіночого образу в романі М. Матіос “Букова земля”. доц. Томусяк Л.М..
  3. Гамалюк Анастасія Функції невербаліки в медійному

  дискурсі.

  асист. Стук І.М.
  4. Горшкальова Марія Фемінітиви в мові сучасних соціальних мереж: специфіка творення та функціонування.  

  доц. Гуцуляк Т.Є.

  5. Грицюк Іванна Розвиток філологічної спадщини І.Слинька в сучасній лінгводидактиці. доц. Максим’юк О. В.
  6. Джан Наталія Фонетико-граматичні закономірності говірки с. Глинниця Кіцманського р-ну Чернівецької області. проф. Руснак Н.О.
  7. Ігнатюк Марія “Типологія та функційно-стилістичний потенціал односкладних речень (на матеріалі творів Мирослава Дочинця). асист. Тесліцька Г.І.
  8. Ілащук Іван Я-висловлення в поетичній мовотворчості Ніни Царук (на матеріалі збірки “Душі моєї білий птах”). проф. Кульбабська О.В.
  9. Константинюк Юлія Лінгвопрагматичні параметри монологічного дискурсу (контекст мовотворчості Марії Матіос). проф. Шабат-Савка С.Т.
  10 Крицанюк Любов «Теоретичні засади вивчення поетичної мови Тамари Севернюк». доц. Шатілова Н.О.
  11 Лободюк Олеся Лексичні палітна творів мовотворчості  Василя Кукульняка. доц. Антофійчук А.М.

  Філологія (ІІІ курс)

  п/п

  Студент Тема Викладач
  1. Гречак Оксана Лексико-фразеологічні особливості мови творів Василя Шевчука. доц. Гуцуляк Т.Є.
  2. Кіш Ганна Діалектологічна проблематика на сторінках журналу “Рідна мова” (1933-1939 рр.) проф. Ткач Л.О.
  3. Маринюк Олександра Лексичні особливості літературної казки (на матеріалі творчості Зірки Минзатюк) доц. Антофійчук А.М.
  4. Михайлюк Ірина Речення комунікативної модальності в публіцистиці Євгена Сверстюка.  

  проф. Шабат-Савка С.Т.

  Середня освіта (IV курс)

  п/п

  Студент Тема Викладач
  1. Римик Софія Методика вивчення другорядних членів простого двоскладного речення в 8 класі. Проф. Кульбабська О. В.
  2. Якимівська

  Руслана

  Діалогічна взаємодія між учителем і учнями на уроках української мови в 5–6 класах Нової української школи. Проф. Кульбабська О. В.
  3. Чебан Володимира Технології інтерактивного навчання в процесі вивчення діалогічного мовлення в ЗЗСО. Проф. Шабат-Савка С. Т.
  4. Пульбер Катерина Мтеодика реалізації принципу креативності на уроках української мови у 6 класі нової української школи. Проф. Шабат-Савка С. Т.
  5. Радик Валентина Лексика говірки села Дорошівці Заставнівського району Чернівецької області. Проф. Руснак Н. О.
  6. Яцюк Дар’я Методика вивчень складних речень у ЗЗСО на матеріалі творів Ольги Кобилянської Доц. Антофійчук А. М.
  7. Ропчан Роміна Сучасні форми організації навчання учнів на уроках з української мови в ЗЗСО: теоретично-практичний аспект. Доц. Максим’юк О. В.
  8. Матвій Наталія Дієслівна синоніміка української частини „Російсько-українського словника” за ред. А. Кримського та С. Єфремова в контексті сучасної лексикографічної практики. Доц. Гуцуляк Т.Є.
  9. Сидоряк Анастасія Іменникова та прикметникова синоніміка „Російсько-українського словника” за ред. А. Кримського та С. Єфремова в контексті сучасної лексикографічної практики. Доц. Гуцуляк Т.Є.
  10. Логош Ганна Синтаксичні засоби опису стану героя в романі У. Самчука «Волинь» Доц. Томусяк Л. М.
  11. Лерку Марінела Формування мовної особистості старшокласника в ЗЗСО: лінгводидактичний аспект. Асист. Струк І.М.
  12. Синюшкович Соломія Методика навчання орфографії в шкільному курсі української мови. Асист. Шатілова Н.О.
  13. Палійчук Христина Лінгводидактичні засади формування комунікативних умінь учнів 6-х класів у процесі вивчення дієслова Асист. Тесліцька Г. І.

  Філологія (IV курс)

  п/п

  Студент Тема Викладач
  1. Освіцінська Аліна Синтаксичні засоби  стилізації розмовності (на матеріалі прозових текстів Марії Матіос). Проф. Кульбабська О. В.
  2.
  3. Остапчук Тетяна Паремії прориси характеру людини у буковинських говірках. Проф. Руснак Н. О.
  4. Логош Ангеліна Народорозмовні засоби як елемент стилістики перекладів українською мовою творів античної літератури. проф. Ткач Л.О.
  • Тематики курсових робіт бакалаврів 2023-2024 н. р. (з.ф.н.)

   Середня освіта ІІІ курс

   п/п

   Студент Тема Викладач
   1. Візнюк Софія Вивчення морфеміки і словотвору в закладах загальної середньої освіти. доц. Гуцуляк Т.Є.
   Митрик Яна Інтегрований підхід у процесі вивчення іменних частин мови в новій українській школі. проф. Шабат-Савка С.Т.
   2. Кобрак Діана Лінгводидактичні аспекти вивчення головних членів речення в 5 класі НУШ проф. Кульбабська О.В.
   3. Лункашу Андріана «Теоретичні засади вивчення іменника в шкільній та академічній граматиках української мови». доц. Шатілова Н.О.
   4. Мартищук Айва Методика формування соціокультурної компетентності під час вивчення синтаксису в основній школі.  

   доц. Максим’юк О.В.

   5. Молдован Ірина Лінгвістичні параметри афористичних висловлень у мові творів Ліни Костенко. доц. Максим’юк О.В.
   6. Остафійчук Анастасія Синтксичні параметри епістолярію Ольги Кобилянської. доц. Антофійчук А.М.
   7. Хованець Світлана Валентний потенціал прикметника у простому двоскладному реченні (на матеріалі творів С. Жадана) асист. Тесліцька Г.І.
   8. Шевчук Юлія «Лінгвостилістичні особливості поетичного синтаксису Ліни Костенко». доц. Шатілова Н.О.
   Роїк Наталія Розвиток лінгводидактики  ХХІ століття. проф. Руснак Н.О.
   Ластівка Олександра Фразеологічне багацтво мови творів І.Багряного. Томусяк Л.М.
   9. Шимоня Іванна Вигукові фраземи в мовотворчості Євгена Гуцала. проф. Шабат-Савка С.Т.
   Лютик Христина Комунікативно-прагматичні особливості заголовків в медійному тексті. асист. Струк І.М.

   Філологія ІІІ курс

   п/п

   Студент Тема Викладач
   1. Копоть Любов Риторичні запитання в політичному газетному дискурсі. проф. Шабат-Савка С.Т.
   2. Микитюк Вікторіям Похідні одиниці з образним компонентом змісту в „Російсько-українському словнику” О. Ізюмова. доц. Гуцуляк Т.Є.
   3. Погориловська Юліанна Функційний потенціал еліптичних конструкцій у поетичному тексті Віри Китайгородської проф. Шабат-Савка С.Т.
   4. Ткачук Даніела Структурно-семантичні особливості епітетів у поетичному тексті Володимира Сосюри.  

   проф. Кульбабська О.В.

   5. Кошеру Тетяна Назви одягу у закарпатських говірках. проф. Руснак Н.О.

   Середня освіта (IV курс)

   № з/п ПІП студента Тема ПІП викладача
   1. Михайлова Юлія Олегівна Мовознавча діяльність україністів діаспори та розвиток української лексикографії в другій половині ХХ ст. проф. Ткач Л.О.
   2. Марко Діана Петрівна Кольороназви у художньому дискурсі Романа Іваничука проф. Руснак Н.О.
   3. Нагірна (Татарчук) Ірина Ігорівна Словотвірні інновації в мові публіцистичних творів Оксани Забужко. доц. Гуцуляк Т. Є.
   4. Павлюк Анна Анатоліївна Удосконалення морфологічного мовлення учнів основної школи на уроках з української мови в ЗЗСО. доц. Максим’юк О.В.
   № з/п ПІП студента Тема ПІП викладача
   1. Пелехата Роксолана В՚ячеславівна Проєктні технології у процесі вивчення морфології в ЗЗСО. проф. Шабат-Савка С.Т.
   2. Скіпор Карина Василівна, Лінгводидактичні засади вивчення іменника в 6 класі Нової української школи проф. Кульбабська О.В.
   3. Падурі Анна-Марія Миколаївна Експресивні висловлення у щоденнику-хроніці «Війна» Івана Бажанського. доц. Антофійчук А.М.
   • Тематики магістерських робіт 2023-2024 н. р. (д.ф.н.)

    Середня освіта

    п/п

    Студент Тема Наук. керівник
    1. Вікованюк Анна-Діана Федорівна

    Концептуальні аспекти вивчення фразеологізмів з невербальними компонентами та лінгводидактика.

    асист. Струк І.М.
    2. Кучер Наталія Русланівна Конструкції мовленнєвого етикету: мовностилістичний і лінгводидактичний аспекти (на матеріалі художніх текстів С. Воробкевича). асист. Шатілова Н.О.
    3. Райчук Надія Лінгвальні параметри синтаксичних експресем та вивчення їх у ЗЗСО (на матеріалі роману О. Забужко «Музей покинутих секретів») доц. Томусяк Л.М.

    Філологія

    п/п

    Студент Тема Наук. керівник
    1. Гаврильчик Анастасія Сергіївна Мовні засоби реалізації контрасту в мовотворчості українських поетів-шістдесятників проф. Кульбабська О.В.
    2. Борщик Людмила Миронівна Категорія непроцесуальної ознаки у художньому прозовому дискурсі Івана Франка проф. Руснак Н.О.
    3. Школяр Юлія Павлівна Соціально-рольові параметри людської комунікації (контекст мовотворчості Івана Багряного). проф. Шабат-Савка С.Т.
   • Тематики магістерських робіт 2023-2024 н. р. (з.ф.н.)

    Середня освіта

    п/п

    Студент Тема Наук. керівник
    1. Бабюк Юлія Юріївна Семантико-синтаксична організація простих речень, ускладнених відокремленими ад’єктивними зворотами: функційний та лінгводидактичний аспекти асист. Тесліцька Г.І.
    2. Баланюк Анастасія Іванівна Розвиток зв’язного мовлення на уроках фонетики доц. Антофійчук А.М.
    3. Васійчук Ольга Ігорівна Лексико-словотвірні особливості поетичного мовлення Василя Стуса та аспекти їх вивчення на уроках української мови. доц. Гуцуляк Т.Є.
    4. Григорійчук Діана Василівна Лінгводидактичні засади вивчення газетного дискурсу (на матеріалі тижневика «Слово Просвіти») проф. Шабат-Савка С.Т.
    5. Кожокар Ельвіра Василівна Односкладні речення в епістолярному дискурсі у лінгводидактичному аспекті. доц. Антофійчук А.М.
    6. Кузик Світлана Василівна Лінгводидактичні засади вивчення односкладного речення (на матеріалі мовотворчості Ольги Кобилянської). доц. Антофійчук А.М.
    7. Маковійчук Людмила Василівна Організація позакласної роботи з української мови в ЗЗСО асист. Струк І.М.
    8. Худик Тетяна Юріївна Формування мовної компетентності учнів ЗЗСО під час навчання синтаксису доц. Максим’юк О.В.
    9. Чижевська Тетяна Василівна Навчальні видання з української мови і літератури першої половини ХІХ ст.: зміст і дидактичне значення для сучасної педагогічної діяльності проф. Ткач Л.О.

    Філологія

    п/п

    Студент Тема Наук. керівник
    1. Гандзюк Надія Ярославівна Комунікативно-прагматичні характеристики безсполучникових складних речень у мовостилі Марії Матіос доц. Томусяк Л.М.
    2. Кавчак Мар’яна Василівна Буковинська і діаспорна періодика кінця ХІХ – початку ХХ ст. і розвиток рекламного стилю української мови проф. Ткач Л.О.
    3. Макеєва Аліна Григорівна Синтаксична сфера інфінітива в українській літературній мові проф. Кульбабська О.В.
    4. Маковій Яна Юріївна Синтаксичні експресеми в мовотворчості Олександра Олеся: комунікативно-інтенційний зміст і функційний потенціал. проф. Шабат-Савка С.Т.
   • Тематики курсових робіт бакалаврів 2022-2023 н. р. (д.ф.н.)

    Середня освіта ІІІ курс

    п/п

    Студент Тема Викладач
    1. Римик Софія Методика вивчення головних членів простого двоскладного речення в 5 класі Нової української школи. Проф. Кульбабська О. В.
    2. Якимівська

    Руслана

    Методика вивчення п’ятикласниками Нової української школи засобів вираження чужого мовлення. Проф. Кульбабська О. В.
    3. Чебан Володимира Нечленовані комунікати як маркери діалогічного мовлення (на матеріалі мови творів Євгена Гуцало). Проф. Шабат-Савка С. Т.
    4. Пульбер Катерина Функційний потенціал приєднувальних сполучників в українських народних піснях. Проф. Шабат-Савка С. Т.
    5. Радик Валентина Фонетико-граматичні ознаки говірки села Василів Заставнівського р-ну Чернівецької обл. Проф. Руснак Н. О.
    6. Німцан Марина Застосування позначки „діалектне” (слово, значення) у словниках тлумачного типу (на матеріалі „Словника української мови” в 11 тт., 1970–1980 рр.) проф. Ткач Л.О.
    7. Яцюк Дар’я Складнопідрядні речення у структурі художнього тексту (на матеріалі прози Олександра Зубченка) Доц. Антофійчук А. М.
    8. Ропчан Роміна Технологія сучасного уроку з української мови: від теорії до методики Доц. Максим’юк О. В.
    9. Матвій Наталія Структурно-семантичні особливості дієслівних та прислівникових синонімічних відповідників в українській частині „Російсько-українського словника” за ред. А. Кримського та С. Єфремова. Доц. Гуцуляк Т.Є.
    10 Сидоряк Анастасія Джерела іменникових та прикметникових синонімічних відповідників у „Російсько-українському словнику” за ред. А. Кримського та С. Єфремова. Доц. Гуцуляк Т.Є.
    11 Логош Ганна Мовні засоби опису стану героя в романі У. Самчука «Волинь» Доц. Томусяк Л. М.
    12 Лерку Марінела Засоби реалізації категорії інтертекстуальності в сучасному медіадискурсі Асист. Струк І.М.
    13. Синюшкович Соломія Теоретичні засади вивчення орфографії в шкільному курсу української мови Асист. Шатілова Н.О.
    14. Палійчук Христина Валентний потенціал дієслів із семантикою руху (на матеріалі творів Дари Корній) Асист. Тесліцька Г. І.

    Філологія ІІІ курс

    п/п

    Студент Тема Викладач
    1. Освіцінська Аліна Просте речення як засіб стилізації розмовності (на матеріалі прозових творів Марії Матіос). Проф. Кульбабська О. В.
    2. Нагірна Вероніка Превентивні висловлення в українських пареміях. Проф. Шабат-Савка С. Т.
    3. Остапчук Тетяна Паремії на позначення негативних ознак людини в українській мові: теоретичний аспект Проф. Руснак Н. О.
    4. Логош Ангеліна Українська мова в перекладацькій спадщині Володимира Кміцикевича (на матеріалі перекладу твору Ф. Шиллера „Вільгельм Телль”) проф. Ткач Л.О.

    Середня освіта ІV курс

    п/п

    Студент Тема Викладач
    1. Капаци Андрій Етикетні висловлення в контексті функційно-стилістичного принципу викладання української мови в ЗЗСО. Проф. Шабат-Савка С. Т.
    2. Щебивок Анна Урок української мови крізь призму реалізації принципу креативності: контекст паремії толерантності. Проф. Шабат-Савка С. Т.
    3. Синишина Єлизавета Методичні засади вивчення фразеології на уроках української мови за модельною навчальною програмою НУШ Проф. Кульбабська О. В.
    4. Стахміч Діана Функційне навантаження близьких за значенням лексем у мовостилі Ольги Кобилянької Проф. Руснак Н. О.
    5. Корпош Аліна Недружна комунікація літературних персонажів у мовостилі Ольги Кобилянської Проф. Руснак Н. О.
    6. Рильчук Олександра Синтаксичні експресивні засоби поетичного мовлення Ліни Костенко Доц.

    Антофійчук А. М.

    7. Погребняк Іванна Синтаксичні засоби вираження мовного образу автора (на матеріалі мови прозових творів Юрія Федьковича) Доц.

    Антофійчук А. М.

    8. Унгурян Наталія Узуальні та оказіональні образні прикметникові деривати в мові творів Василя Барки: структура та семантика Доц. Гуцуляк Т. Є.
    9 Маковійчук Уляна Інфомедійний компонент на уроках з української мови в 5-9 класах ЗЗСО Доц.

    Максим’юк О. В.

    10. Куницька Ірина Методика формування мовної особистості в умовах неперервної мовної освіти Доц.

    Максим’юк О. В.

    11. Щерба Інеса Прагматичні особливості невербальних засобів комунікації в пареміях Асист. Струк І. М.
    12. Кушнірук Христина Методика вивчення образу рідного краю на уроках української мови в ЗЗСО Асист.

    Шатілова Н. О.

    Філологія ІV курс

    п/п

    Студент Тема Викладач
    1. Незвиська Олеся Специфіка словесно-образних засобів у мовотвочості Василя Барки. Доц. Гуцуляк Т. Є.
    2. Кусяк Інна Типологія інтертекстем в прозових текстах Андрія Любки. (тобто цитати, алюзії…). Проф. Кульбабська  О. В.
   • Тематики курсових робіт бакалаврів 2022-2023 н. р. (з.ф.н.)

    Середня освіта ІV курс

    п/п

    Студент Тема Викладач
    1. Мазур (Куляк) Юлія Олегівна Принцип проблемності на уроках української мови у

    процесі вивчення числівника як частини мови.

    Шабат-Савка С. Т.
    2. Лимар Ольга Михайлівна Односкладні речення у структурі художнього тексту (на матеріалі мовотворчості Ольги Кобилянської) Антофійчук А. М.
    3. Барбюк Настя Валеріївна Речення з напівпредикативними апозитивними компонентами та методика їх вивчення у ЗЗСО (на матеріалі творів М. Матіос) Тесліцька Г. І.

    Філологія ІV курс

    п/п

    Студент Тема Викладач
    1. Мудревська Юлія Василівна Функційний потенціал категорії атрибутивності в поетичному тексті Володимира Вознюка. Шабат-Савка С. Т.
    2. Чокена Наталя Вікторівна Категорія часопростору у мові творів Ольги Кобилянської Руснак Н. О.
   • Тематики магістерських робіт 2022-2023 н. р. (д.ф.н.)

    Середня освіта

     

    п/п

    Студент Тема Наук. керівник
    1. Салевич Надія Вивчення народного мовлення у шкільному курсі української мови у ЗЗСО (на матеріалі говірки  с.Заболотівка та с.Улашківці Чортківського району Тернопільської області) проф. Руснак Н.О.
    2. Мойсюк (Косован) Тетяна Дмитрівна Тексти української друкованої реклами як лінвокультурне явище (на матеріалі періодичних видань від початку ХХ ст.  до  середини 1980-х рр.) проф. Ткач Л.О.
    3. Кінделевич Катерина Функціонально-стилістичні аспекти вивчення ново стилю письменника у ЗЗСО (на матеріалі мовотворчості Люко Дашвар) доц. Антофійчук А.М.
    4. Тащук Марія Романівна Формування синтаксичної компетентності дев’ятикласників під час вивчення особливостей складносурядних речень (на матеріалі мовотворчості Мирослава Лазарука) проф. Кульбабська О.В.
   • Тематики магістерських робіт 2022-2023 н. р. (з.ф.н.)

    Середня освіта

     

    п/п

    Студент Тема Наук. керівник
    1. Попадюк Людмила Сергіївна Еліптичні конструкції в мовотворчості Володимира Лиса: комунікативно-прагматичний потенціал і лінгводидактика проф. Шабат-Савка С. Т.
    2. Сайко Валентина Борисівна Преференційні висловлення в пареміях: лінгводидактичний контекст проф. Шабат-Савка С. Т.
    3. Руснак Ольга Володимирівна Вивчення лексикології української мови в закладах загальної середньої освіти: теоретичні й практичні аспекти доц. Гуцуляк Т. Є.
    4. Пасішняк Оксана Любомирівна Комунікативно-мовленнєва діяльність майбутнього вчителя-словесника: лінгводидактичний аспект доц. Максим’юк О.В.
   • 2021-2022 н. р. (д.ф.н.)

     Середня освіта

    № п/п Студент Тема Наук. керівник
    1. Бойчук Ольга Іванівна Відсубстантивні новотвори сучасної української мови: структурно-сематничні та функціонально-стильові особливості (на матеріалі новітніх лексикографічних праць). доц. Гуцуляк Т. Є.
    2. Гладій Тетяна Андріївна „Російсько-український словник” за ред. А. Кримського та С. Єфремова – як джерело фіксування та збереження фразеологічного багатства української мови доц. Гуцуляк Т. Є.
    3. Гринчук Марія Іванівна Робота з газетним текстом як засіб реалізації медіатехнологій на уроках української мови (на матеріалі часопису „Вільне життя”) проф. Кульбабська О.В.
    4. Косован Тетяна Дмитрівна Стилістична характеристика текстів української реклами першої половини ХХ ст. (на матеріалі реклами товарної групи ) проф. Ткач Л.О.

    Філологія

    п/п

    Студент Тема Наук. керівник
    1. Волошин Соломія Дмитрівна Експресивні синтаксичні конструкції як стилетвірні компоненти мовостилю Дари Корній доц. Томусяк Л.М.
    2. Максимчук Марія Дмитрівна Лінгвістична категорія образу автора в есеїстиці Олександра Бойченка доц. Антофійчук А. М.
    3. Склярова Олена Сергіївна Лінгвопрагматичний аспект публіцистики В’ячеслава Чорновола проф. Шабат-Савка С. Т.
   • 2021-2022 н. р. (з.ф.н.)

     Середня освіта

    п/п

    Студент Тема Наук. керівник
    1. Бачинська Оксана Любомирівна Методика розвитку комунікативних властивостей мовлення майбутніх вчителів-словесників доц. Максим’юк О. В.
    2. Вівчарюк Галина Романівна Категорія образу автора у текстах газетних жанрів (на матеріалі блогів часопису “Молодий Буковинець”) доц. Антофійчук А. М.
    3. Дячук Анастасія Іванівна Реалізація питальності в структурі складного речення: контекст мовотворчості Марка Вовчка і лінгводидактика проф. Шабат-Савка С. Т.
    4. Олійнич Надія Юріївна Конструкції експресивного синтаксису і функційно-стилістичний аспект у викладанні української мови у ЗЗСО проф. Шабат-Савка С. Т.
    5. Побережна Олена Василівна Інтерактивні технології розвивального навчання на уроках української мови в ЗЗСО (на матеріалі часопису “Буковинський журнал”) проф. Кульбабська О.В.
    6. Потаніна Анастасія Тарасівна Запозичення з французької мови в українських словниках слів іншомовного походження: хронологічно-зіставний аспект. проф. Ткач Л. О.
    7. Рудницька Альона Іванівна Структурно-семантичні особливості неузгоджених означальних поширювачів у сучасній українській мові (на матеріалі творів Романа Іваничука) доц. Томусяк Л.М.

    Філологія

    п/п

    Студент Тема Наук. керівник
    1. Бойко Тетяна Олегівна

    Складні ускладнені речення як синтаксична домінанта прозової мови Ірини Вільде (на матеріалі романів «Повнолітні діти», «Сестри Річинські»).

    проф. Кульбабська О.В.
    2. Болотенюк Світлана Степанівна

    Особливості ідіостилю Ірен Роздобудько» (на матеріалі художніх текстів «Ґудзик», «Ґудзик- 2»)

    проф. Руснак Н.О.
    3. Олексюк Леся Іванівна Фразеологізми як ознака індивідуальної манери мови творів Лесі Українки доц. Гуцуляк Т. Є.
   • 2020-2021 н. р. (д.ф.н.)

     Середня освіта

    № п/п Студент Тема Наук. керівник
    1. Білоткач Анастасія Русланівна Структурно-семантичні особливості прикметників з дериваційним значенням ‘подібності’ (на матеріалі десубстантивів з формантами-аст-, -ист-). доц. Гуцуляк Т. Є.
    2. Купферберг-Садовник Ілона Едуардівна Методика вивчення складносурядних речень у ЗВО та ЗЗСО. проф. Кульбабська О.В.
    3. Мафтуляк Юлія Вікторівна Діалогічність поетичного тексту: синтаксичні маркери і лінгводидактика проф. Шабат-Савка С. Т.
    4. Плішко Наталія Дмитрівна Відсубстантивні прикметники української мови на –уват- зі словотвірним значенням подібності: структурні, семантичні та синтагматичні особливості. доц. Гуцуляк Т. Є.
    5. Попович Христина  Іванівна Мовні одиниці на позначення людини у буковинських говірках та у творах Ю.Федьковича проф. Руснак Н.О.
    6. Тебеть Анастасія Ярославівна Формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів ЗЗСО на завершальному етапі вивчення синтаксису доц. Максим’юк О. В.
    7. Стоколос Яна Іванівна Роль і місце методу вправ у навчанні орфографії учнів 6-7 класів у ЗЗСО. доц. Максим’юк О. В.

    Філологія

    № п/п Студент Тема Наук. керівник
    1. Брездень Романна Іванівна Семантико-синтаксичні особливості паремій про моральні якості людини в українській мові проф. Руснак Н. О.
    2. Вівчар Надія Іванівна Супровідні глосарії у виданнях українських фольклорних текстів. проф. Ткач Л. О.
    3. Качмар Ірина Романівна Лінгвостилістичні параметри епістолярного дискурсу Юрія Федьковича доц. Антофійчук А. М.
    4. Сулима Софія Петрівна Запозичення з англійської мови в українській мові першої половини ХХ ст. (на матеріалі текстових та лексикографічних джерел) проф. Ткач Л. О.
    5. Татарин Марія Василівна Дискурс фатичної комунікації: змістовий обшир, функційний потенціал і синтаксування проф. Шабат-Савка С. Т.
   • 2020-2021 н. р. (з.ф.н.)

    Середня освіта 

    № п/п Студент Тема Наук. керівник
    1. Головацька Юлія Валеріївна Методика удосконалення правописної грамотності учнів 5-7 класів під час роботи над зв’язним мовленням. доц. Максим’юк О. В.
    2. Іліуц Людмила Сильвестрівна Односкладні та двоскладні речення української мови в аспекті варіантології та лінгводидактики (на матеріалі текстів художнього стилю) проф. Кульбабська О. В.
    3. Кобринська-Стратійчук  Крістіна Український інфінітив в аспекті синтаксису та лінгводидактики (на матеріалі прозових текстів Григора Тютюнника) проф. Кульбабська О. В.
    4. Долинка (Лесюк) Вікторія Степанівна Методика вивчення дієслова на уроках української мови в ЗЗСО проф. Кульбабська О. В.
    5. Мицкан Антоніна Іллівна Мовні засоби інтимізації в епістолярії Михайла Коцюбинського до дружини: лінгвістичний і методичний аспекти проф. Кульбабська О. В.
    6. Чорна Леся Вікторівна Речення фразеологізованої структури в синтаксичній системі української мови: лінгводидактичний аспект проф. Шабат-Савка С. Т.

     Філологія

    № п/п Студент Тема Наук. керівник
    1. Федорів Надія Василівна Мовностилістичні особливості епістолярію Ольги Кобилянської доц. Антофійчук А. М.
   • 2019-2020 н. р. (д.ф.н.)

    Середня освіта

    № п/п Студент Тема Наук. керівник
    1. Андроник Інна Миколаївна Методика вивчення дієприслівника на уроках української мови у ЗЗСО проф. Кульбабська О.В.
    2. Поп Олена Юріївна Ключові слова в художніх текстах Сидора  Воробкевича: мовознавчий і лінгводидактичний аспекти проф. Кульбабська О.В.
    3. Беженар (Главацька)  Наталія Василівна Лексичні засоби створення портретних характеристик у романістиці Павла Загребельного доц. Томусяк Л. М.
    4. Петруник Анна Іванівна Асоціативний світ Г. Тарасюк доц. Томусяк Л. М.
    5. Бейсюк Христина Яремівна Відіменникові  дієслова української мови з образним компонентом значення: структурно-семантичні особливості (на матеріалі лексикографічних праць). доц. Гуцуляк Т. Є.
    6. Стасюк Ліза Сергіївна Методика навчання морфології української мови в ЗЗСО на засадах дослідницького підходу доц. Максим’юк О. В.
    7. Журецька Мар’яна Михайлівна Синтаксичні складники мовостилю Олександра Довженка проф. Шабат-Савка С.Т.

    Філологія

    № п/п Студент Тема Наук. керівник
    1. Кобринська Анніта Іванівна Мовна особистість професора Ніни Василівни Гуйванюк (Царук) у просторі наукового та художнього дискурсів проф. Кульбабська О.В.
    2. Литвиненко Олександра Павлівна Графічна візуалізація як засіб структурно-семантичного увиразнення поетичного інтернет-тексту проф. Кульбабська О.В.
    3. Мізюк Марія Антонівна Лінгвальні особливості паремій  опорним словом на позначення природи в українській мові проф. Руснак Н. О.
    4. Клименко Вікторія Миколаївна Структурно-семантичні особливості паремій з опорним словом на позначення одягу в українській мові проф. Руснак Н. О.
    5. Драбчак Ірина Данилівна Функційно-змістові параметри питальних речень у народнопісенному дискурсі проф. Шабат-Савка С. Т.
    6. Доскалюк Марина Сергіївна Структурно-семантичні та функційно-стилістичні особливості прикметникових дериватів української мови з компонентами –подібн(ий), -видн(ий),-образний. доц. Гуцуляк Т. Є.
    7. Гаврилюк Любов Гаврилівна Мовний портрет персонажа у драматичних творах С. Воробкевича доц. Гуцуляк Т. Є
    8. Костенян Олена Степанівна Тематичний діапазон та структурні особливості листів Івана Дощівника до Дениса Онищука докторант Антофійчук А. М.
   • 2019-2020 н. р. (з.ф.н.)

    Середня освіта

    № п/п Студент Тема роботи Наук. керівник
    1. Романович Інна-Марія Олегівна Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними (на матеріалах  художніх творів Володимира Лиса). доц. Томусяк Л.М.
    2. Козак (Олексюк) Мирослава Іванівна Інформативно недостатні слова: функційний та лінгводидактичний аспекти доц. Максим’юк О. В.
    3. Паскар Христина Віталіївна Семантико-синтаксична організація речень з дієслівними предикатами мовлення в українській мові: функційний та лінгводидактичний аспекти доц. Максим’юк О. В.
    4. Пошак Інна Анатоліївна Вивчення фонетики в закладах загальної середньої освіти. доц. Антофійчук А. М.
    5. Головацька (Сківерничук) Юлія Валеріївна Методика удосконалення орфографічної грамотності учнів 5-7 класів у процесі роботи над зв’язним висловленням доц. Максим’юк О. В.

    Філологія

    № п/п Студент Тема роботи Наук. керівник
    1. Аміхалакіой Марина Іванівна Мовні особливості прозових творів Любка Дереша (на матеріалі романів «Культ», «Трохи пітьми», «Поклоніння ящірці»). проф. Кульбабська О.В.
    2. Тимофті (Факас) Лівія Василівна Мовні особливості прозових творів Оксани Забужко (на матеріалі романів «І знову я влізаю в танк», «Музей покинутих секретів»). Проф. Кульбабська О.В.
    3. Кирилюк Аліна Семенівна Реалізація комунікативної стратегії випитування в художньому дискурсі (на матеріалі творів Михайла Стельмаха). проф.  Шабат-Савка С.Т.
    4. Григоряк Наталія Ярославівна Прикметникова система у художньому тексті Ольги Кобилянської «Царівна». Проф. Руснак Н.О.
    5. Чорнокожа Мар’яна Мар’янівна Мовностилістичні особливості епістолярію Лесі Українки доц. Антофійчук А.М.
    6. Молдован Марія Георгіївна Стилістико-синтаксичні засоби образності в романі Павла Загребельного «Роксолана». доц. Томусяк Л.М.
   • 2018-2019 н. р. (д.ф.н.)

    Середня освіта

    № п/п Студент Тема роботи Наук. керівник
    1. Гнатюк Аліна Анатоліївна Неповні речення в мовотворчості Галини Тарасюк проф. Шабат-Савка С. Т.
    2. Оляновська Ірина Павлівна Роль опису у створенні художнього образу (на матеріалі малої прози Ольги Кобилянської) проф. Руснак Н. О.
    3. Чернюх Марина Вікторівна Особливості письменницького лексикону Михайла Стельмаха (за матеріалами «Словника української мови в 11-ти томах») проф. Ткач Л. О.

    Філологія

    № п/п Студент Тема роботи Наук. керівник
    1. Карапка Олеся Василівна Барвосвіт поетичного мовлення Віри Китайгородської проф. Кульбабська О. В.
    2. Пуканюк Вікторія Василівна Типологія повторів як фігурально-реченнєвих конструкцій поетичного тексту Михайла Ткача проф. Кульбабська О. В.
    3. Кукош Кріна Сергіївна Назви рослин в українській мові та аспекти їх дослідження проф. Ткач Л. О.
    4. Голодняк Вікторія Сергіївна Компліментарні висловлення в Інтернет-комунікації: змістовий діапазон і лінгвопрагматичні параметри проф. Шабат-Савка С. Т.
    5. Бойко Уляна Юріївна Назви одягу та взуття в гуцульському говорі проф. Руснак Н. О.
   • 2018-2019 н. р. (з.ф.н.)

    Середня освіта

    № п/п Студент Тема роботи Наук. керівник
    1. Відвуд Анастасія Василівна Лексична система говірки с. Лужани Кіцманського р-ну Чернівецької області проф. Руснак Н. О.
    2. Гамлій Мар’яна Василівна Мовні засоби реалізації тотожності у сучасній українській мові доц. Максим’юк О. В.
    3. Гецеу Олена Валенинівна Семантично неелементарні речення в сучасній українській мові (на матеріалі творів буковинських письменників) доц. Томусяк Л. М.
    4. Ілюк Леонтина Георгіївна Крилаті вислови в поетичному мовленні Ліни Костенко: структурно-функціональний та лінгводидактичний аспекти проф. Кульбабська О. В.
    5. Легун Анна Василівна Односкладні речення в мовотворчості Тамари Севернюк: структурно-семантичні параметри і лінгводидактика проф. Шабат-Савка С. Т.
    6. Мігалка Ірина Анатоліївна Лінгвістичні словники й робота з ними в закладах середньої освіти проф. Кульбабська О. В.
    7. Олексишин Наталія Андріївна Мовні засоби вираження згоди в українському літературному діалогічному дискурсі (на матеріалі художньої літератури ХХ – початку ХХІ ст.) доц. Максим’юк О. В.

    Філологія

    № п/п Студент Тема роботи Наук. керівник
    1. Марчук Наталія Василівна Лінгвальні особливості щоденника-хроніки «Війна» І. Бажанського проф. Руснак Н. О.
    2. Ребенчук Богдана Тарасівна Лексико-граматичні складники мовостилю Ольги Кобилянської проф. Шабат-Савка С. Т.
    3. Свірнюк Юлія Любомирівна Метафорична мотивація як джерело розвитку діалектної лексики української мови доц. Гуцуляк Т. Є.
    4. Фуштей Анна-Марія Михайлівна Мовні особливості художнього мовлення Василя Стефаника доц. Агафонова А. М.
   • 2017-2018 н. р. (д.ф.н.)

    Середня освіта

     № п/п Студент Тема роботи Наук. керівник
    1. Гладій Тетяна Олегівна Назви рослин в українській мові та їх лексикографічне опрацювання в період від кінця ХІХ – до кінця ХХ ст. проф. Ткач Л. О.
    2. Іваськевич Юлія Ігорівна Структурно-семантичні особливості складних речень із семантико-синтаксичними відношеннями в прозі Люко Дашвар. проф. Кульбабська О.В.
    3. Ришкуляк Оксана Георгіївна Формування культури спілкування учнів методами інтерактивного навчання на уроках української мови в основній школі. доц. Кардащук О.В.
    4. Бойко Уляна Юріївна Динаміка назв одягу у гуцульських говірках проф. Руснак Н.О.
    5. Дондюк Тетяна Олександрівна Номінативні оцінні конструкції у художньому тексті (на матеріалі творів Г.Тарасюк). доц. Агафонова А.М.
    6. Кондришин Дарина Миколаївна Функціональні параметри простих ускладнених речень (на матеріалі мовотворчості Ю. Федьковича). доц. Агафонова А.М.

    Філологія

     п/п Студент

     

    Тема роботи

    Наук. керівник
    1. Климська Вероніка Анатоліївна Явища мовної інтерференції сучасних українських електронних засобах масової інформації. проф. Ткач Л. О.
   • 2017-2018 н. р. (з.ф.н.)

    Середня освіта

    п/п Студент

    Тема роботи

    Наук. керівник
    1. Гецеу Олена Валентинівна Детермінанти як вторинні синтаксеми у структурі простого речення доц. Томусяк Л. М.
    2. Гамлій Мар’яна Василівна Особливості мови творів письменників Галичини:лексичний та синтаксичний рівень доц. Рабанюк Л.С.
    3. Вудвуд Анастасія Василівна Лексична система говірки с. Лужани Кіцманського р-ну. проф. Руснак Н. О.
    4. Легун Анна Василівна Реалізація категорії оптативності в художньому тексті проф. Шабат-Савка С. Т.
    5. Діжак Наталія Андріївна   доц. Максим’юк О. В.
    6. Мігалка Ірина Анатоліївна Мовні особливості інтерв’ю проф. Кульбабська О.В.
    7. Ілюк Леонтина Георгіївна Мовленнєвий портрет персонажів у „Солодкій Дарусі” М. Матіос проф. Кульбабська О.В.

     Філологія

    п/п Студент

    Тема роботи

    Наук. керівник
    1. Ребенчук Богдана Тарасівна Мовні домінанти у творах Ольги Кобилянської. доц. Кардащук О.В.
    2. Свірнюк Юлія Любомирівна Структурно-семантичні особливості образних похідних слів у діалектному мовленні. доц. Гуцуляк Т.Є.
    3. Фуштей Анна-Марія Михайлівна Діалектна лексика як мовна домінанта ідіостилю  В. Стефаника. асист. Шатілова Н. О.
    4. Бурлака Наталія Валеріївна Синтаксичні засоби економії в публіцистичному тексті (на матеріалі газети „Буковина”) проф. Кульбабська О.В.
    5. Марчук Наталія Василівна Синтаксичні домінанти в поетичному мовленні Анни Дущак проф. Кульбабська О.В.