logoТематика магістерських робіт (2017-2018)

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

студентів VІ курсу 2016-2017 н. р. (д.ф.н.)

Середня освіта

(кафедра сучасної української мови)

п/п

Студент

Тема роботи

Наук. керівник

1

Гладій Тетяна Олегівна

Назви рослин в українській мові та їх лексикографічне опрацювання в період від кінця ХІХ – до кінця ХХ ст.

Проф. Ткач Л. М.

2

Іваськевич Юлія Ігорівна

Структурно-семантичні особливості складних речень із семантико-синтаксичними відношеннями в прозі Люко Дашвар.

проф. Кульбабська О. В.

3

Ришкуляк Оксана Георгіївна

Формування культури спілкування учнів методами інтерактивного навчання на уроках української мови в основній школі.

Доц. Кардащук О. В.

4

Бойко Уляна Юріївна

Назви одягу у говірках південно-західного наріччя.

Проф. Руснак Н. О.

5

Дондюк Тетяна Олександрівна

Номінативні оцінні конструкції у художньому тексті (на матеріалі творів Г.Тарасюк).

Доц. Агафонова А. М.

6

Кондришин Дарина Миколаївна

Функціональні параметри простих ускладнених речень (на матеріалі мовотворчості Ю. Федьковича).

Доц. Агафонова А. М.

 

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

студентів VІ курсу 2016-2017 н. р. (д.ф.н.)

Філологія

(кафедра сучасної української мови)

п/п

Студент

Тема роботи

Наук. керівник

1

Климська Вероніка Анатоліївна

Явища мовної інтерференції в сучасних українських електронних засобах масової інформації.

Проф. Ткач Л. М.