logoМіжнародна діяльність

Міжнародна діяльність кафедри:

 • співпраця з ВНЗ України та зарубіжжя:

Колектив кафедри підтримує ділові зв’язки з вищими навчальними закладами і науковими установами нашої країни (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський національний лінгвістичний університет, Донецький національний університет, Львівський національний університеті ім. Івана Франка, Тернопільський національний університет ім. Володимира Гнатюка, Харківський національний університеті ім. В.Н. Каразіна, Прикарпатський університет імені В. Стефаника, Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка та ін.)  та окремими вузами близького та далекого зарубіжжя: Тартуський університет (Естонія), Природничо-гуманітарний університет (Польща), Mykolas Romeris University (Литва),  Єлецький державний університет, Колумбійський університет (Ін-т Гаррімана), Віденський університет, Клагенфуртський університет (Австрія), Педагогічний університет м. Людвігсбурга (Німеччина), Престонський університет (Англія), Інститутом літератури імені Шота Руставелі (Грузія) та ін. Представники кафедри (Рихло П.В., Матійчук О.М., Кравчук О.В., Ісапчук Ю.В.) є учасниками міжнародної програми Центру германістики при відділі світової літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та Інституту німецької та нідерландської філології Вільного університету Берліна. Також викладачі кафедри часто запрошуються для гостьового викладання в університети зарубіжжя. Так, проф. Рихло П. В. проводив курс з «Багатонаціональної літератури Буковини» для студентів Аугсбурзького університету (Німеччина) з 1 квітня по 1 вересня 2019 р. Проф. Червінська О. В. з 7 по 16 грудня 2019 р. була запрошена викладати курс «Формальний рівень аналізу тексту» для студентів-філологів Брестського національного університету (Білорусія). К.ф.н., асист. Матійчук О. М. проводила з 1 липня до 17 серпня 2019 р. блок-семінар для студентів Аугсбурзького університету (Німеччина) на тему «Генеалогія творчості: процеси та стратегії письма, поетологія, робота з рукописами»; оцінювала письмові роботи за темами семінару в університеті. Проф. Рихло П. В. провів лекційний тур 10 жовтня 2022 р. у Відні, в Клагенфурті та 14 жовтня 2022 р. в Інсбруку. Асист. Матійчук О. М. провела семінар «Українські сучасні автор(ки): Писати й діяти проти війни» в Болонському університеті 17-19 листопада 2022 р.

 • участь у міжнародних грантах, проектах (в т.ч. – спільних грантах Європейського союзу):

З 2006 року представники кафедри є учасниками міжнародної програми Центру германістики при відділі світової літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та Інституту німецької та нідерландської філології Берлінського Вільного університету, що фінансується фондом DAAD як „Партнерство інститутів германістики” („Germanistische Institut Partnerschaft”). Так, упродовж 2008–2010 рр. аспірантка Матійчук О.М., 2010–2012 рр. аспірантка Бучко А.В. 2012–2014 рр. аспірантка Кравчук О.М., у 2015 р. аспірантка Ісапчук Ю.В. були учасниками стипендіальної програми ім. Владіміра Адмоні для написання дисертацій, проходили двомісячне стажування у Берліні. Також їх науковий керівник – професор кафедри Рихло П.В. отримував одномісячну стипендію для стажування в Берлінському Вільному університеті.

 • мобільність студентів та викладачів: обмін досвідом роботи викладачів та навчання студентів за кордоном:

студент ІІ курсу спеціальності «Філологія (зарубіжна література та теорія літератури)» кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Біньовський Володимир Володимирович проходив семестрове навчання в Поморській академії в Слубську в другому семестрі 2017 р.

 • участь у міжнародних конференціях

Члени кафедри брали участь у:

 1. Всеукраїнському літературознавчому круглому столі (з міжнародною участю) «Автор і твір крізь призму ідентичності у світовій літературі: 1821 – 1921 – 2021». Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 7 грудня 2021 року.
 2. Symposium „Ukraine – Intersection of European Traditions”, University of Basel. – 9 to 10 May 2022 (Vortrag Petro Rychlo: „Bukowinisch-Galizische Literaturstraße: Ein deutsch-ukrainisches Kulturprojekt“).
 3. Online-Konferenz der deutschen und ukrainischen Germanistik. IDS: Leibnitz Institut für deutsche Sprache, 6. Und 13. Mai 2022 (Kurzreferat Petro Rychlo: „Paul-Celan-Literaturzentrum in Czernowitz“).
 4. Mittler und Grenzgänger. Internationale Tagung zum 100. Geburtstag des Lyrikers, Übersetzers, Malers und Bildhauers Manfred Winkler. Franz Rosenzweig Minerva Research Center for German-Jewish Literature and Cultural History. The Hebrew University of Jerusalem, Mt. Scopus, 29. – 30. November 2022 (Vortrag Petro Rychlo: „Zur Rezeption von Paul Celan in Manfred Winklers Lyrik “).
 5. Всеукраїнському літературознавчому круглому столі (з міжнародною участю) «Автор і твір крізь призму ідентичності у світовій літературі: 1821 – 1921 – 2021». Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 7 грудня 2021 року.
 6. Міжнародній конференції «Philological sciences and translation studies: European potential» (3–4 листопада 2022 р.), Częstochowa, the Republic of Poland.
 7. Міжнародній науково-практичній конференції «Молодіжна наука заради миру та розвитку», присвячена Всесвітньому дню науки 9–11 листопада 2022 року, Чернівці, Україна.
 8. XVIII Міжнародній літературознавчій онлайн-конференції ЛІТЕРАТУРА: МАРКЕРИ УСПІХУ (25 листопада 2022 р.).
 9. VІІІ Всеукраїнській мультидисциплінарній конференції “Чорноморські наукові студії” (м. Одеса, 24 червня 2022 року).
 10. III CISP Conference “An Integrated approach to science modernisation: methods, models and multidisciplinarity”, April 29, 2022.
 11. 2 nd International Scientific and Practical Conference «Concepts for the Development of Society’s Scientific Potential» (May 19-20, 2022).
 12. Всеукраїнському літературознавчому круглому столі (з міжнародною участю) «Автор і твір крізь призму ідентичності у світовій літературі: 1821 – 1921 – 2021». Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 7 грудня 2021 року.
 13. Symposium „Ukraine – Intersection of European Traditions”, University of Basel. – 9 to 10 May 2022 (Vortrag Petro Rychlo: „Bukowinisch-Galizische Literaturstraße: Ein deutsch-ukrainisches Kulturprojekt“).
 14. Online-Konferenz der deutschen und ukrainischen Germanistik. IDS: Leibnitz Institut für deutsche Sprache, 6. Und 13. Mai 2022 (Kurzreferat Petro Rychlo: „Paul-Celan-Literaturzentrum in Czernowitz“).
 15. Mittler und Grenzgänger. Internationale Tagung zum 100. Geburtstag des Lyrikers, Übersetzers, Malers und Bildhauers Manfred Winkler. Franz Rosenzweig Minerva Research Center for German-Jewish Literature and Cultural History. The Hebrew University of Jerusalem, Mt. Scopus, 29. – 30. November 2022 (Vortrag Petro Rychlo: „Zur Rezeption von Paul Celan in Manfred Winklers Lyrik “).
 16. Всеукраїнському літературознавчому круглому столі (з міжнародною участю) «Автор і твір крізь призму ідентичності у світовій літературі: 1821 – 1921 – 2021». Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 7 грудня 2021 року.
 17. Міжнародній конференції «Philological sciences and translation studies: European potential» (3–4 листопада 2022 р.), Częstochowa, the Republic of Poland.
 18. Міжнародній науково-практичній конференції «Молодіжна наука заради миру та розвитку», присвячена Всесвітньому дню науки 9–11 листопада 2022 року, Чернівці, Україна.
 19. XVIII Міжнародній літературознавчій онлайн-конференції ЛІТЕРАТУРА: МАРКЕРИ УСПІХУ (25 листопада 2022 р.).
 20. VІІІ Всеукраїнській мультидисциплінарній конференції “Чорноморські наукові студії” (м. Одеса, 24 червня 2022 року).
 21. III CISP Conference “An Integrated approach to science modernisation: methods, models and multidisciplinarity”, April 29, 2022.
 22. 2 nd International Scientific and Practical Conference «Concepts for the Development of Society’s Scientific Potential» (May 19-20, 2022).
 23. Міжнародній конференції до 200-річчя Достоєвського (Англія Ланкаширський університет, Японія, Італія, Росія, Україна) 24-26 вересня 2021.
 24. Міжнародному докторантському колоквіумі у Брно, Чеська Республіка, 24 листопада 2020 р.
 25. Міжнародній науково-бібліографічній конференції, присвяченій 200-річчю Достоєвського. Брестський університет, Білорусія. 11 листопада 2021.
 26. Міжнародній науковій онлайн-конференції у Грузії. 22-24 вересня 2021.
 27. Міжнародній науковій конференції Єреванський університет, Вірменія 25-26 листопада 2021
 28. ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (19 травня 2021 р.).
 29. XV International Symposium Contemporary Issues of Literary Studies Literature and Pandemic. Historical and Thematic Experience, TSU Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 22-24 September 2021.
 30. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Трансформації в сучасному освітньому просторі: глибинні аспекти розвитку освіти» 4 листопада 2021 р.
 31. Співорганізації міжнародного колоквіуму Accueillir l’Autre dans sa langue. La traduction comme dispositif de médiation (Прийняти Іншого у своїй мові. Переклад як диспозитив медіації), Чернівці, 7-8 травня 2021.
 32. Форумі Центральної та Східної Європи „VIA CARPATIA“. – Нагородження П. В. Рихла премією імені Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів» (25-27 червня 2021 смт. Верховина Івано-Франківської області).
 33. ХІІ Міжнародному поетичному фестивалі „Meridian Czernowitz“. – Модерація і літературні читання німецьких, австрійських та швейцарських поетів (3-5 вересня 2021 Чернівці).
 34. Літературному та перекладацькому фестивалі „Translatorium“. – Презентація антології сучасної німецькомовної поезії зі Швейцарії в українських та російських перекладах (1-3 жовтня 2021 Хмельницький).
 35. Всеукраїнській науково-практична конференції «Трансформації в сучасному освітньому просторі: глибинні аспекти розвитку освіти» (4 листопада 2021 р.)
 36. Співорганізації та участі в інтердисциплінарному онлайн-воркшопі „Концепції світової літератури: традиції осмислення – нові виклики – перспективи дослідження“ (до 95-річчя від дня народження проф. Кіри Шахової) у рамках ХХХ. Міжнародної наукової конференції «Мова і культура» імені проф. Сергія Бураго у співпраці з проф. д-р Євгенією Волощук (університет Віадріна, Німеччина), 24-25 червня 2021 року.
 37. Міжнародній онлайн-конференціїErkundungen eines europäischen Kulturraums: Deutschland, Polen und die Ukraine im zeitgenössischen literarischen Migrationsdiskurs“ („Розвідуючи європейський культурний простір: Німеччина, Польща та Україна в сучасному літературному міграційному дискурсі“), 24-26 листопада 2021 року.
 38. ХХХ. Міжнародній науковій конференції «Мова і культура» імені проф. Сергія Бураго. Міжнародний онлайн-воркшоп «Концепції світової літератури: від ґетівського поняття до сучасної моделі транскультурного письма». – До 95-річчя від дня народження проф. Кіри Шахової. Доповідь «Німецька поезія Буковини як екстериторіальний складник історії німецькомовної літератури (24-25. 06.2021).
 39. Residenz-Projekt „Anabasis“ (eine Kooperation des Zentrums Gedankendach der Universität Czernowitz mit dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas der LMU München). Vortrag „Paul Celans kulturelle Identitäten“ (19.07-1.08.2021).
 40. Regensburg, Städtische Galerie im Leeren Beutel. Ausstellung „Landschaft, die mich erfand: Brunnen- und Wolkenmotiv in der deutschsprachigen Dichtung der Bukowina“ von Helga von Loewenich. – Vortrag „Bukowina als literarischer Topos und Künstlerobjekt“ (30 липня 2021).
 41. Sommerschule „Identitätsdiskurse in multikulturellen Räumen. Republik Moldau – Bukowina. Vortrag „Czernowitz als Literaturstadt und mehrsprachige Metropole“ (9 вересня 2021).
 42. Bibliothekswissenschaftliche Fach- und Fortbildung der Martin-Opitz-Bibliothek im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Sammlungen zur Geschichte und Kultur der Deutschen im östlichen Europa in Kooperation mit dem Bukowina-Institut, dem Digitalen Forum Mittel- und Osteuropa, der Kulturreferentin für Siebenbürgen und dem Deutschen Kulturforum östliches Europa. – Vortrag „Sprache, du heilige“: Sprachreflexionen in der deutschen Dichtung der Bukowina“ (13 вересня 2021).
 43. XIV International Symposium Contemporary Issues of Literary Criticism “The Silk Road Countries` Folklore (Dedicated to the Memory of Gogla – Giorgi Leonidze)” (23–25 September, 2020, Tbilisi, Georgia).
 44. VІ Міжнародній науковій конференції «Художні феномени в історії та сучасності («Пам’ять та ідентичність»)» (Харків, 3–4 квітня 2020 р.)

Також кафедра зарубіжної літератури, теорії літератури та слов’янської філології кожного року проводить Міжнародні літературознавчі конференції. До прикладу, 28-29 січня 2016 р. кафедра спільно із Природньо-гуманітарним університом в м. Седльце (Польща) провела науково-теоретичний семінар “Терминология литературоведения ХХІ века”; у травні 2017 р. була проведена ХІV Міжнародна конференція “Пасіонарність другорядного”; 18-19 жовтня 2018 р. відбулась ХV Міжнародна літературознавча конференція “Інтервали: 1918 – 1968 – 2018 (література / літературознавство)”; 15 листопада 2019 року був організований Міжнародний літературознавчий колоквіум “Онтологія метафори”, 21 листопада 2020 року відбувся Міжнародний інтердисциплінарний онлайн-колоквіум  «Пауль Целан: 100», 25 листопада 2022 року була проведена XVIII Міжнародна літературознавча онлайн-конференція «Література: маркери успіху».

Професор Рихло П. В. взяв участь у реалізації німецько-українського культурного проекту «Буковинсько-Галицький літературний маршрут»:

 1. Відкриття бронзового погруддя уродженцеві села, ізраїльському письменнику Агарону Аппельфельду (22 жовтня 2021 с. Стара Жадова Чернівецької області).
 2. Відкриття бронзового погруддя уродженцеві села, всесвітньо відомому акторові театру і кіно Александру Ґранаху (24.10.2021 с. Вербівці Івано-Франківської області).
 • стажування викладачів за 3 останні роки у провідних ВНЗ України та за кордоном:

Доц. Дзик Р. А., асист. Ісапчук Ю. В., асист. Тичініна А. Р. з 23 травня – 1 липня 2022 р. (6 тижнів, 180 годин) пройшли науково-педагогічне стажування в Інституті славістики Університету Масарика (м. Брно, Чеська республіка).

Асист. Тичініна А. Р. пройшла курс «Риторична майстерність педагога» (Національний центр «Мала академія наук), сертифікат № 004734 (15–29 червня 2022 року, 15 год.); вебінар – «Технології професійного розвитку педагога в умовах в умовах неформальної освіти» (сертифікат № 2610202220; 26.10.2022, 3 год.); вебінар «Українознавчі студії в Україні і в діаспорі», проведеного у межах регіонального експерименту «Технології професійного розвитку педагога в умовах неформальної освіти» на 2022-2024 рр. (26.10.2022, 3 год.). Сертифікат №2610202220.

Асист. Ісапчук Ю. В. прослухала серію вебінарів у обсязі 10 год. на тему: «Як навчати і навчатися онлайн ефективно» (20.04-29.04.2021, Львів, компанія Softserve). Сертифікат від 29 квітня 2021 р; пройшла стажування в обсязі 10 год. в рамках інтенсивного навчального курсу на тему: «Tech Summer for Teachers” (22.06-16.07.2021, Львів, компанія Softserve). Сертифікат від 16 липня 2021 р.; стажування в обсязі 1 кредит (30 год.) на тему: „Видатні особистості: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу” (25.06-16.08.2021, Дубаї, Рим, Нью-Йорк, Єрусалим, Пекін”, міжнародна програма стажування розроблена в межах Міжнародного освітнього гранту №IEG/U/2021/04/12 (дистанційний формат). Сертифікат від 16 серпня 2021 р.; стажування в обсязі 10 год. в рамках інтенсивного навчального курсу на тему: «Tech Summer for Teachers Bootcamp” (07.07-04.08.2022, Львів, компанія Softserve). Сертифікат від 4 cерпня 2022 р. (Серія ТМ №2022/00222).

Проф. Червінська О.В., доц. Сажина А.В., асист. Ісапчук Ю.В. проходили стажування у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника з 1.11.2021 р. по 13.12.2021 р.

Асист. Тичініна А.Р. проходила стажування у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка з 05.11.2020 р. по 18.12.2020 р.