logoМіжнародна діяльність

Міжнародна діяльність кафедри журналістики

Кафедра брала участь у проекті «Цифрові медіа в університетах України» (Київ, 2014 рр.) за підтримки фонду «Розвиток України» у партнерстві з Могилянською школою журналістики НаУКМА. Результатом стало впровадження у навчальний процес нових курсів з онлайн-журналістики, розроблених після стажування в ході семінарів та тренінгів під керівництвом провідних міжнародних фахівців університетів США та Великобританії. За результатами у навчальний план були введені нові модулі та курси: робота з соціальними медіа, блоги на WordPress, відео- та аудіоподкасти.

Кафедра журналістики (Василик Л.Є., Гринівський Т.С., Пазюк Р.В., Жук О.О., Раренко Л.А.) працювала у міжнародному ТЕМПУС-проекті «Крос-медіа та якісна журналістика. Інновації в університетській освіті журналістів у мережевому суспільстві» у партнерстві з чотирма українськими вузами, трьома вузами Молдови, з університетами Відня (Австрія) та Пассау (Німеччина). Викладачі пройшли стажування у двох програмах «Тitch and titch» (Сібіу), кафедра оновила ОПП та розробила новий навчальний план з підготовки бакалаврів та магістрів. Облаштовано крос-медійну лабораторію за кошти гранту ЄС. За підтримки Університету Пассау (Німеччина) проведено дві Літні школи для студентів з отриманням сертифікатів міжнародного зразка.

Кафедра журналістики (Василик Л.Є., Раренко Л.А., Славська О.І.) працювала у міжнародному проекті “Meet Up” у партнерстві з Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, University of Applied Sciences (Університет Амберг-Вайден, Німеччина). В рамках гранту ЄС студенти та викладачі пройшли тижневе стажування у м. Амберг (Німеччина) та освоїли роботу з сучасною телеапаратурою, зняли фільм “Flucht und Heimat” – “Втеча та батьківщина: долі переселенців в історичних вимірах”. Презентація відбулася в Німеччині та в Україні. За результатами проекту викладачі та студенти отримали сертифікати.

У 2017 р., у 2018 р. та в 2019 р. за співпраці з ГО Інтерлінк Академія (Німеччина) та за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини кафедрою було проведено три Літні школи журналістики для студентів західноукраїнських вузів. Доц. Василик Л.Є. стала координаторкою Міжнародної школи з медіаграмотності (жовтень, грудень 2021 р.), яка відбулася за підтримки ГО Interlink Academy (Гамбург) та за сприяння уряду Німеччини.

Троє студентів 4 курсу за програмою обміну 1 семестр 2017 р. навчалися в Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (Німеччина).

У 2018 р. кафедра виграла грант на реалізацію проекту ЕРАЗМУС+ КА 2 «Журналістська освіта для демократії в Україні: вироблення стандартів, доброчесності та професіоналізму». Номер проекту: 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP. Координатор – Університет Бат Спа (Великобританія). Проект розпочав роботу в 2018 р. Проведені Міжнародні конференції в Університеті Бат Спа (Великобританія), в КНУ ім.Тараса Шевченка (Інститут журналістики), в Університеті Ліннея (Швеція), в Університеті Познань (Польща). У рамках проекту створено та впроваджено нову ОПП “Журналістика та кросмедійність” (2020) за ОР бакалавр і магістр. Вона отримала схвальні відгуки від партнерів. Завешився підсумковою конференцією у Познанському університеті ім.А.Міцкевича (Польща 2022). Проведено аудит поточної навчальної програми з аналізом та планами дій; кафедра пройшла навчання щодо узгодження програм та забезпечення якості зі стандартами ЄКР; використано європейські моделі журналістської освіти для формування навчальної програми; була проведена експертна перевірка програм; підготовані Національні рекомендації щодо навчання в галузі бакалаврської та магістерської підготовки; максимізовано залучення громадських зацікавлених сторін та участь у роботі над проектом; кафедра працює над максимізацією стійкості роботи та результатів проекту.

У 2019-2020 р. кафедра у співпраці з Вільним університетом м.Берлін, Тбіліським державним університетом ім. іване Джавахашвілі та за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини втілила проект “Журналістика в демократичному суспільстві” (“JourEG”). Його результатом стало видання навчального посібника про гібридну війну Росії в Україні та Грузії “Communicating conflicts: history, status-quo and perspectives in the media of Georgia, Ukraine and Germany” (Berlin, 2020). Посібник англомовний, орієнтований на студентів європейських вузів та широке коло зарубіжних читачів.

Міжнародні семінари за участю закордонних спікерів:

  1. «Менеджмент ЗМІ: успішний досвід» (з редактором «Frankfurter Allgemeine Zeitung»).
  2. «Основи створення газетно-журнального контенту» (з журналісткою «SPIEGEL» Ренатою Німтц-Кьостер).

Міжнародні стажування:

Спеціальна програма стажування викладачів журналістики «Академія з прав людини для журналістів та журналісток» за підтримки Центру інформації про права людини, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Комісії з журналістської етики, Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Науково-методичної комісії з журналістики та інформації, Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії. Період реалізації програмних заходів: вересень 2019 – лютий 2020 років. Мета проведення «Академії з прав людини для журналістів та журналісток»: підвищення обізнаності у сфері прав людини, рівності та недискримінації, посилення чутливості ЗМІ до проблематики меншин та вразливих груп, а також дотримання етичних журналістських стандартів у висвітленні питань, пов’язаних із правами людини. Цільове стажування та підвищення кваліфікації охопило 108 аудиторних годин. За підсумками стажування всім учасникам видано сертифікат про формування відповідних складових компетентності при підготовці кадрів з медіадіяльності. Результати стажування  імплементовані у навчальний процес як окремий курс та навчальний модуль. За підсумками учасники стажування у співавторстві створили підручник для вузів.

Національний університет «Києво-Могилянська академія» за програмою фонду “Відродження” із  залученням медіаспікерів з країн ЄС (Василик Л.Є., Шутяк Л.М., Пазюк Р.В., 2014),

ТЕМПУС: «Крос-медіа та якісна журналістика. Інновації в університетській освіті журналістів у мережевому суспільстві» (Василик Л.Є., Гринівський Т.С., Пазюк Р.В., Жук О.О., Раренко Л.А. – 2013-2016 рр.).

Жешувський університет (Польща – Гринівський Т.С., 2018 р.; Стефанець В.Б., Жук О.О., 2019 р.).

Краківський університет (Польща – Василик Л.Є., Попович Ю.О., 2019 р.).

Університет Пассау (Німеччина – Василик Л.Є., 2016 р., Пазюк Р.В., 2018 р.).

Університет Бат Спа (Великобританія) – Василик Л.Є., Пазюк Р.В., 2019 р.

Університеті Ліннея (Швеція) – Василик Л.Є., Шутяк Л.М., 2019 р.

Вільний університет м. Берлін – Василик Л.Є., Стефанець В.Б., Шутяк Л.М., 2019 р.

Доц. Пазюк Р.В. створив курс «Медіаграмотність для освітян» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus та став тренером за програмою «Train-the-Trainer: Media Development» від DW Academie (2020). Став IT координатором у Міжнародному освітньому проєкті «Вимірюючи гетто: Гродно – Чернівці – Кишинів» (2020).

Доцент Пазюк Р. В. став медіатренером в міжнародному проєкті “Жива різноманітність. Робота з національними меншинами в Україні, Грузії та Німеччині” в рамках програми “MEET UP! Молодь за партнерство”, яка фінансується фондом “Пам’ять, відповідальність і майбутнє” (EVZ). Організатори Інститут Молдови (м. Лейпциг, Німеччина), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна) і Тбіліський державний університет (Грузія).

Асист. Попович Ю.О. взяла участь у програмі академічних наукових обмінів PROM в Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща, 2020) та у міжнародному стажуванні Модель Громадянського ТВ Німеччини та імплементація досвіду в українських медіа (German TV model and implementation of experience in Ukrainian media, 2020).

Міжнародне онлайн-стажування у проекті «JTA / Академія викладачів журналістики» за підтримки «Deutsche Welle Aсademie» (Німеччина) та ГО «Український інститут медіа та комунікації» (Україна) за фінансової підтримки Федерального міністерства та розвитку Німеччини (BMZ). Загальна кількість годин – 180 (6 кредитів). Проект триває з 1 вересня по 3 грудня 2021 р.

Доц. Шутяк Л.М. Міжнародне стажування: «Highlighting conflicts and protests in media: European and worldwide best practices» від Free Press Eastern Europe organization (Czech Republic) (16 квітня – 27 червня 2021). Загальна кількість годин – 180 (6 кредитів).

Студенти ОПП «Видавнича справа і медіаредагування» за програмою обміну навчалися  впродовж осіннього семестру 2019 р. в Університеті м. Слупськ (Польща).