logoМіжнародна діяльність

Міжнародна діяльність кафедри історії та культури української мови

– співпраця з ВНЗ України та зарубіжжя; обмін викладачами, стипендійні програми, літні мовні школи: Ягеллонський університет (м. Краків, Польща); Католицький університет ім. Івана-Павла ІІ (м. Люблін, Польща), Педагогічний університет (м. Краків, Польща);
проведення конференції „Українська мова і сфера сакрального” Варшавський університет (м. Варшава, Польща);
– участь у міжнародних грантах, проектах (в т.ч. – спільних грантах
Європейського союзу);
– програми подвійних дипломів; програма видачі подвійних дипломів за ОКР магістр спільно з Ягеллонським університетом, спеціальність „українська мова та література” – Плантон Дмитро, Надія Тимків
– мобільність студентів та викладачів: обмін досвідом роботи викладачів та навчання студентів за кордоном;
Скаб М.С. – читання лекцій у Варшавському університеті (м. Варшава,
Польща);
Редьква Я.П. наукова стипендія Інституту славістики Польської академії наук (м. Варшава, жовтень 2016–січень 2017 рр.)
Плантон Дмитро, програма академічної мобільності „Erasmus+” в Католицькому університеті ім. Івана-Павла ІІ (м. Люблін, Польща)
– участь у міжнародних конференціях;
– За 3 останні роки викладачі кафедри проходили підвищення кваліфікації у провідних ВНЗ України:
Скаб М.В. (Інститут української мови НАН України, 2016 р.);
Бабич Н.Д. (Івано-Франківський національний університет ім. В. Стефаника, 2016 р.);
Колесник Н.С. (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2016 р.);
Бичкова Т.С. (Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2016 р.);
Гуцуляк І. Г. (Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2016 р.);
Криштанович О.В. (Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2016 р.);
Ковтун А. А. (Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2017 р.);
та за кордоном:
Скаб М.С. (кафедра україністики Варшавського університету, м. Варшава, Польща, 2016 р.);
Редьква Я.П. (стажування за програмою „Erasmus+” кафедра польської мови, Інститут слов’янської філології факультет гуманітарних наук Люблінського католицького університету імені Яна-Павла ІІ, Люблін, Польща, 2016 р., 2017 р.);
Редьква Я.П. стажування за програмою „Erasmus+” Щецинський університет (м. Щецин, Польща, 2017 р.))
Кузь Г.Т. (кафедра україністики Ягеллонського університету, м. Краків, Польща, 2015 р.).