logoМіжнародна діяльність

Міжнародна діяльність кафедри румунської та класичної філології спрямована на розвиток співробітництва з закордонними університетами з метою використання європейських та світових стандартів для формування єдиного освітнього простору країн ЄС.

Головними напрямами діяльності кафедри в сфері міжнародного співробітництва є :

 • співпраця з освітніми установами Румунії, Республіки Молдова та інших країн, де є споріднені кафедри;
 • використання міжнародного досвіду в науковій, навчально-методичній та культурно-виховній роботі кафедри;
 • залучення викладачів та студентів до участі у міжнародних грантах та проєктах;
 • розширення академічної мобільності викладачів та студентів;
 • організація стажувань викладачів кафедри;
 • організація та участь у міжнародних конференціях.

 

Угоди про співпрацю між Чернівецьким національним університетом і зарубіжними науковими установами:

Бухарестський університет (Румунія)

Сучавський університет «Штефан чел Маре» (Румунія)

Ясський університет «А.І. Куза» (Румунія)

Університет «Лучіан Блага» (Сібіу, Румунія)

Університет «Бабеш-Бояй» (Клуж-Напока, Румунія)

Університет «Овідіус» (Констанца, Румунія)

Університет «Аурел Влайку» (Арад, Румунія)

Університет міста Крайова (Румунія)

Молдовський державний університет (Кишинів)

Молдовський вільний міжнародний університет (Кишинів)

Європейський університет Молдови (Кишинів)

Бельцький державний університет імені Алеку Руссо (Молдова)

Інститут румунської філології «Богдан Петричейку Хашдеу» (Кишинів,

Молдова)

Молдова-Інститут м. Лейпциг (Німеччина).

Участь у міжнародних наукових проєктах:

 • «Фінська підтримка реформи української школи – Навчаємось разом».

Результатом проєкту став Угорсько-український/румунсько-український, українсько-угорський/українсько-румунський онлайн-словник математичних термінів та відповідний мобільний додаток (“Hungarian-Ukrainian / Romanian-Ukrainian, Ukrainian-Hungarian / Ukrainian-Romanian online dictionary of mathematical terms with app”). Словник передбачає коротке пояснення термінів українською мовою та пояснення мовою національної меншини (угорська / румунська). Кожен термін передбачає наявність правильного наголошування для подальшого формування в учнів правильної вимови.

 • «Історія перекладів румунською мовою – XVI-XX століття» (Сучавський університет імені Штефана чел Маре, Румунія).

Міжнародний проєкт «Історія перекладів румунською мовою – чел Маре (Румунія) має на меті вивчення перекладу як невід’ємної частини культурної спадщини, а також аналіз його міжкультурного діалогічного виміру, що зумовлює зв’язок із загальнолюдським надбанням. Результатом проєкту буде один розділ у поданій до друку колективній монографії.

 • Спільні німецько-молдовські-українські проєкти (Організатор: Молдова-Інститут Лейпциг у співпраці з Факультетом історії та філософії Державного університету Молдови та Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича).
 • Der Umgang mit Sprache(n) und Minderheiten in der Ukraine und der Republik Moldau / «Питання мови та нацменшин в Україні та Республіці Молдова» (24 вересня – 2 жовтня 2015).
 • Minderheitenpolitik und Minderheitenrechte in der Ukraine, Republik Moldau und Georgien / Політика щодо меншин і права меншин в Україні, Республіці Молдова та Грузії (2 вересня – 10 вересня 2017).
 • Sprach Konflikte: Erkennen, Reflectieren, Entschärfen / Мовні конфлікти: розпізнати, розглянути, розрядити (4-10 листопада 2018).
 • Identitätsdiskurse in Multikulturellen Räumen: Republik Moldau und Bukowina / Дискурси ідентичності в полікультурних просторах: Республіка Молдова та Буковина (22 серпня – 12 вересня).

Проекти були розраховані, перш за все, на німецьких, молдовських, грузинських та українських студентів, викладачів та журналістів, які у своїй науковій та професійній діяльності займаються аналізом політики щодо меншин, а також територіальних та етнічних конфліктів, і розбіжностей, обумовлених культурними відмінностями.

Стажування викладачів

Вринчану Ф.Д. Міжнародне науково-практичне стажування «Ознайомлення з сучасними напрацюваннями румунських дослідників в галузі філології», 14.12.2017 – 28.12.2017 р. в Сучавському університеті «Штефан чел Маре», Румунія.

Паладян К.І. Міжнародне науково-практичне стажування «Інноваційні методи викладання філологічних дисциплін», 4.10.2021 – 12.11.2021 р. в Сучавському університеті «Штефан чел Маре», Румунія.

Кібак Д.В. Міжнародне науково-практичне стажування «Інноваційні методи викладання філологічних дисциплін», 21.01.2022 – 07.03.2022 р. в Сучавському університеті «Штефан чел Маре», Румунія.

Вринчану Ф.Д. Міжнародне науково-практичне стажування «Сучасні дидактичні підходи та нові методи дослідження в галузі філології: передовий досвід Сучавського університету Штефан чел Маре», 2.05.2022 – 13.06.2022 р. в Сучавському університеті «Штефан чел Маре», Румунія.

Академічна мобільність викладачів

Вринчану Ф.Д. Міжнародне наукове стажування в рамках програми Erasmus + 02.04.2017 – 08.04.2017 р. в Ясському університеті імені А.І.Куза. Свідоцтво про участь/ Certificate of Stay ERASMUS + TEACHING MOBILITY, 7 квітня 2017.

Паладян К.І. Міжнародне наукове стажування в рамках програми Erasmus + 06.06.2022 – 10.06.2022 р. в Сучавському університеті «Штефан чел Маре», Румунія, Свідоцтво про участь/ Certificate of Attendance Training stefe mobility – STT. ERASMUS + 10 червня 2022.

Співорганізація міжнародних наукових конференцій:

Кафедра разом із Сучавським університетом та Державним університетом Молдови є співорганізатором  Колоквіуму мовознавчих наук «Еудженіу Кошеріу», який відбувається кожного другого року починаючи з 2003 р.

В рамках угоди про співпрацю з Інститутом «Богдан П етрічейку Хашдеу», Академії Наук Молдови, кафедра є співорганізатором щорічної  конференції «Румунська філологія: досягнення та перспективи в європейському контексті».

Міжнародна співпраця студентів кафедри:

Літні школи

 • У липні кожного року студенти румунського відділення беруть участь у програмі з обміну студентами на курсах Літньої міжуніверситетської школи в Сучавському університеті «Штефан чел Маре» в рамках Угоди про співробітництво між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Сучавським університетом «Штефан чел Маре».
 • Літня школа «Actualitatea concepției lui Eugeniu Coşeriu», 1.09.– 8.09.2022 р., Університет «Бабеш Бойаи», Клуж-Напока, Румунія.
 • Щорічні міжнародні табори у містах Пятра Нямц, Констанца, Бістріца (Румунія).

Участь у конференціях:

Участь у щорічних наукових студентських семінарах «Емінеску», організованих Національним науковим центром «Міхай Емінеску», м. Іпотешть, Румунія разом із Сучавським університетом «Штефан чел Маре», Румунія.

 • Участь у роботі щорічного університетського колоквіуму «Lucian Blaga», Університету «Lucian Blaga», Сібіу, Румунія.
 • Участь у мистецькому конкурсі перекладів «Перекладацька майстерня» колоквіуму, «Lucian Blaga», Університету «Lucian Blaga», Сібіу, Румунія.