logoМетодична робота

 • Загальна інформація

 • Методичні семінари

 • Стажування викладачів

 • Підручники, посібники, методичні рекомендації

  1. Вринчану Ф. Д., Тодощук В. Г. Сучасна румунська мова : навч.-метод. реком. до курсу. Чернівці. Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича. 2022. 32 с.

  2. Тодощук В. Г. Методика викладання румунської мови : метод. реком. для виконання лінгвістичного аналізу в ЗЗСО. Чернівці. Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича. 2022. 32 с.

  3. Загайська Г., Петришин М. Legamus et exerceamus. Навчальний посібник. Чернівці. Чернівецький національний університет. 2021. 140 с.

  4. Загайська Г., Петришин М. Repetitorium Latinum. Pars prima. Зб. вправ для контрольних і самостійних робіт з лат. мови. Чернівці, Чернівецький національний університет. 2021. 170 с.

  5. Загайська Г., Петришин М. Repetitorium Latinum. Pars secunda. Збірник тестів для контрольних і самостійних робіт з лат. мови. 2021. 190 с.

  6. Чакал І., Любімова О. Латинська мова для студентів-фізіотерапевтів та реабілітологів: навч.-метод. посібник. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича. 2020. 138 с.

  7. Макар І., Любімова О. Латинська мова для студентів факультету іноземних мов (Latin language for students of Foreign languages department): навч.-метод. посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. 2019. 192 с.

  8. Paladian C. Istoria literaturii române. Epoca marilor clasici : Suport de seminar. Cernăuți  : Universitatea națională din Cernăuți. 2019. 40 p.

  9. Paladian C. Folclor literar românesc : Suport de seminar.  Cernăuți  : Universitatea națională din Cernăuți. 2019. 32 p.

  10. Paladian C. Folcloriști bucovineni : Suport de curs. Cernăuți : Universitatea națională din Cernăuți. 2019. 40 p.

  11. Бічер Д. В., Вринчану Ф. Д., Макар І. С. Українсько-латинсько-румунський та румунсько-латинсько-український словник лінгвістичних термінів. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. 2017. 96 с.

  12. Макар І., Любімова О. Збірник завдань для модульного контролю з латинської мови. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2016. 168 с.

  13. Макар І., Любімова О. Латинська мова для істориків: навч.-метод. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун‑т. 2016. 112 с.

  14. Макар І., Любімова О. Основи латинської мови для студентів-філологів : навч.-метод. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун‑т. 2015. 119 с.

  15. Макар І., Любімова О. Латинська мова для істориків : навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун‑т. 2014. 363 с.

  16. Paladian C. Teoria versului clasic. Metrica : Prelegeri. Cernăuți : Universitatea națională din Cernăuți. 2013. 52 p.

  17. Paladian C. Din istoria studierii silabo-tonicii românești : Prelegeri. Cernăuți : Universitatea națională din Cernăuți. 2013. 24 p.

  18. Любімова О. В. Латинські вислови та відомості про римських істориків (Ad usum historicorum: Sententiae Latinae et notae de historicis Romanis): навч.-метод. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун‑т, 2013. 44 с.

  19. Макар І., Любімова О. Латинська мова (Lingua Latina): навч.-метод. посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. 2013. 296 с.

  20. Загайська Г. Grammatica Latina. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2011.  60 с.

  21. Загайська Г. Exercitia Latina. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2011. 32 с.

  22. Загайська Г. Ad usum cotidianum. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2011. 24 с.

  23. Загайська Г. Короткий лат.-укр. словник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2011. 108 с.

  24. Paladian C. Tropii și figurile de stil fundamentale : Prelegeri. Cernăuți : Universitatea națională din Cernăuți. 2009. 26 p.

  25. Paladian C. Cronicile slavo-române din Moldova din secolul al XV-lea : Prelegeri. Cernăuți : Ruta. 2007. 53 p.