logoСучавський університет «Штефан чел Маре» (м. Сучава, Румунія) Гнатчук О.С.

2022 (січень-лютий) Пройшла стажування в університеті Штефана Великого (Румунія) “Новітні методики викладання соціальних та гуманітарних дисциплін: європейський досвід” (6 кредитів – 180 год.).