logoАбітурієнту

Перелік
спеціальностей, нормативних термінів навчання та конкурсних предметів для вступників 2018 року, які вступають на ОР БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (вартість навчання вказана для вступників 2017 року,
а для вступників 2018 року вона буде визначена до червня 2018 року;
для всіх спеціальностей ваговий коефіцієнт середнього бала атестата К4 = 0,1)

 

 

№ з/п

 

Спеціальності (спеціалізації) (освітні програми)

Терміни навчання  

Конкурсні предмети та їхні вагові коефіцієнти

Вартість першого

року навчання, грн.

Денна форма Заочна форма
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Бюджет або контракт Лише контракт
 

1

 

014.01 Середня освіта (українська мова та література)

 

4

1. Українська мова та література

2. Історія України

0,4

0,25

 

12480

 

7150

3. Географія або Іноземна мова 0,25 3. Географія або Біологія 0,25  
 

2

 

014.02 Середня освіта (румунська мова та література)

 

4

1. Українська мова та література 0,4  

12480

 

2. Іноземна мова 0,25

3. Румунська мова або Історія України 0,25

2. Історія України 0,25

3. Географія або Біологія 0,25

 
 

3

 

014.02 Середня освіта (російська мова та література)

 

4

1. Українська мова та література 0,4  

12480

 

2. Іноземна мова 0,25

3. Географія або Історія України 0,25

2. Історія України 0,25

3. Географія або Біологія 0,25

 
 

4

 

035.01 Філологія (українська мова та література)

 

4

1. Українська мова та література 0,4  

12480

 

7150

2. Іноземна мова 0,25

3. Географія або Історія України 0,25

2. Історія України 0,25

3. Географія або Біологія 0,25

 

 

 

5  

035.034 Філологія (російсько-український переклад)

 

4

1. Українська мова та література 0,4  

12480

 

2. Іноземна мова 0,25

3. Географія або Історія України 0,25

2. Історія України 0,25

3. Географія або Біологія 0,25

 

 

 

6

 

035.034 Філологія (російська мова та література)

 

4

1. Українська мова та література 0,4  

12480

 

2. Іноземна мова 0,25

3. Географія або Історія України 0,25

2. Історія України 0,25

3. Географія або Біологія 0,25

 

 

 

 

7

 

061 Журналістика (журналістика та кросмедійність)

 

 

4

1. Українська мова та література

2. Історія України

0,4

0,25

 

 

14560

 

 

8000

3. Математика або Іноземна мова 0,25

4. Творчий залік

3. Географія або Біологія 0,25  
 

 

8

 

061 Журналістика (видавнича справа та медіаредагування)

 

 

4

1. Українська мова та література

2. Історія України

0,4

0,25

 

 

14560

 

 

8000

3. Математика або Іноземна мова 0,25

4. Творчий залік

3. Географія або Біологія 0,25  
Бюджет або контракт
 

9

035.054 Філологія (румунсько-український переклад)  

4

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України або Географія

0,4

0,25

0,25

 

12480

 

Лише контракт
 

10

014 Середня освіта (зарубіжна література та англійська мова)  

4

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або Географія

0,4

0,25

0,25

 

12480

 

 

11

035 Філологія (зарубіжна література та теорія літератури)  

4

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або Біологія

0,4

0,25

0,25

 

12480

 

 

12

035.054 Філологія (румунська мова та література і англійська мова)  

4

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або Біологія

0,4

0,25

0,25

 

12480

 

 

Перелік спеціальностей, конкурсних предметів, нормативних термінів навчання та

вільних ліцензованих обсягів для вступників 2018 року, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

і вступають на навчання для здобуття ступеня БАКАЛАВРА

(ДЗ – можливе навчання за державним замовленням, ПЛ – навчання лише за кошти фізичних чи юридичних осіб) (вартість навчання вказана для вступників 2017 року, а для вступників 2018 року вона буде визначена до червня 2018 року)

 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Спеціальності освітнього рівня бакалавра (спеціалізації)
(освітні програми)

 

 

 

Вступні випробування

 

 

Курс, термін навчання

 

Ліцензований

обсяг

 

 

Джерело     фінансу

вання

Вартість першого року навчання,

грн.

Денна  форма Заочна   форма  

Денна форма

Заочна   форма
Назва  

Код

 

Код

 

Назва

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Дошкільна освіта 5.01010

101

 

031

Середня освіта (українська мова та література)  

Фаховий іспит

2 курс,

3 роки

 

30

 

19

 

ДЗ, ПЛ

 

13500

 

8700

Початкова освіта 5.01010

201

 

Видавнича справа та редагування

 

5.03030

301

 

061

Журналістика (видавнича справа

та медіаредагування)

 

Фаховий іспит

1 курс,

2 роки

 

48

 

 

ДЗ, ПЛ

 

14560

 

 

Перелік

спеціальностей та нормативних термінів навчання для вступників 2018 року, які вступають на навчання для здобуття ступеня

МАГІСТРА

(вартість навчання вказана для вступників 2017 року,

а для вступників 2018 року вона буде визначена до червня 2018 року)

 

№ з/п

 

Спеціальності (спеціалізації) (освітні програми)

Терміни навчання (в роках) Вартість першого року навчання, грн.
Денна форма Заочна форма
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
88 014.01 Середня освіта (українська мова та література) 1,5 17160 12480
89 014.02 Середня освіта (румунська мова та література) 1,5 17160 12480
90 014.02 Середня освіта (російська мова та література) 1,5 17160 12480
91 035.01 Філологія (українська мова та література) 1,5 17160 12480
92 035.034 Філологія (російсько-український переклад) 1,5 17160 12480
93 035.054 Філологія (румунська мова та література) 1,5 17160 12480
94 035 Філологія (зарубіжна література та теорія літератури) 1,5 17160 12480
95 061 Журналістика (журналістика та кросмедійність) 1,5 18000 16000
96 061 Журналістика (видавнича справа та медіаредагування) 1,5 18000 16000