logoНаукові публікації

Монографії, видані викладачами філологічного факультету за останні 5 років (2010-2015)

Кафедра журналістики:

Василик Л.Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності : Монографія. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 416 с.

Кафедра слов’янської філології:

Нямцу А.Є. Литвинюк О.М. Міфопоетика Вільяма Ґолдінга : монографія / А.Є. Нямцу, О.М. Литвинюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 232 с.

Нямцу А.Є. Добринчук О.О. Троянська міфологія у літературному контексті : монографія / А.Є. Нямцу, О.О. Добринчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 216 с.

Нямцу А. Е. Трансформационные модели художественных структур в литературе : Монография / А. Е. Нямцу. – Черновцы: ЧНУ, 2013. – 430 с.

Кафедра сучасної української мови:

Кульбабська О.В. Вторинна предикація у простому реченні : монографія / О.В. Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 672 с.

З голосу мами: Фольклорний світ села Волиці / укл. Н.В.Гуйванюк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 352 с.

Шабат-Савка С. Т. Категорія комунікативної інтенції в українській мові : [монографія] / С. Т. Шабат-Савка. – Чернівці : „Букрек”, 2014. – 412 с.

Кафедра історії та культури української мови:

Попович Н. М., Шинкарук В. Д. Синтаксична структура речень з числівниковим компонентом в українській мові : монографія / Н. М. Попович, В. Д. Шинкарук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 136 с.

Бабич Н. Д. Магія слова до всього живого: Мовно-народознавчі наукові студії / Н. Д. Бабич. – Чернівці : Букрек, 2012. – 384 с.

Скаб М. В. Церковнослов’янська мова української редакції : історія виникнення та функціонування, графіка, орфографія, фонетика, лексика / Марія Скаб. – Чернівці : Видавничий дім „Родовід“, 2013. – 340 с.

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури:

Поетика містичного : [колективна монографія] / упорядк. О. Червінської. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 320 с.

Імператив provincia : [колективна монографія] / упорядк. О. Червінської. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 320 с.

Червінська О.В. Аргументи форми : [монографія] / О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 384 с.

Кафедра української літератури:

Ковалець Л. Юрій Федькович: Історія розвитку творчої індивідуальності письменника [Текст] : монографія / Лідія Ковалець . – К. : ВЦ «Академія», 2001. – 440 с. – (Серія «Монограф»).

Меленчук О. Шевченкознавчий дискурс Сергія Єфремова у контексті українського літературознавства [Текст]: монографія / О. В. Меленчук. – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2013. – 240 с.

Зушман М. Б. Дискурс малої прози Богдана Лепкого та західноукраїнська малоформатна новелістика кінця XIX – початку XX століття [Текст] / Михайло Зушман ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – 119 с.

Мельничук Б. І. Українська поетична шевченкіана [Текст] : навч. посібник зі спецкурсу / Б. І Мельничук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. –176 с.

Кафедра румунської та класичної філології:

Contribuția membrilor familiei Hurmuzakchi la dezvoltarea culturii și literaturii române în Bucovina / Veronica Todoșciuc. – București : Semne, 2012

Filologia română la Universitatea din Cernăuți. Volumul I : ( 1875 – 1918 ). – Cernăuți: Universitatea Națională “Yuriy Fedkovych”, 2011. – 232 p. – ( Seria de ediții «PRO HISTORIA» )

Filologia română la Universitatea din Cernăuți. Volumul II : ( 1875 – 1918 ). – Cernăuți: Universitatea Națională “Yuriy Fedkovych”, 2013. – 423 p. – ( Seria de ediții «PRO HISTORIA» )

Patrimoniu cultural – literar românesc (actuala regiune Cernăuți) / Grigore C. Bostan, Lora Bostan. –Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2011

Інеса Макар Лонг і його роман “Дафніс і Хлоя” : монографія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 424 с.